Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Förändring av antalet aktier och röster i Moberg Pharma

Antalet aktier och röster i Moberg Pharma AB (publ) har under juni 2014 ökat med 2 068 965 till 13 962 537. Per den 30 juni 2014 finns därmed sammanlagt 13 962 537 aktier och röster i bolaget.

Förändringen är ett resultat av en riktad kontantemission om 2 068 965 aktier till en begränsad krets av svenska och internationella kvalificerade investerare beslutad av styrelsen den 27 maj med stöd av bemyndigande från årsstämman 13 maj 2014. Emissionen har genomförts för att utöka Moberg Pharmas finansiella flexibilitet avseende potentiella förvärvsmöjligheter, samt förberedelser för utlicensiering och utveckling av produktkandidater i klinisk fas.

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2014, kl 08:30.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD

Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35
Email: peter.wolpert@mobergpharma.se   

Peter Östling, IR
Mobil: +46 (0)76 – 314 09 78
Email: peter.ostling@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets produktportfölj av receptfria läkemedel inkluderar produkter under varumärkena Kerasal®, Jointflex®, Kerasal Nail™, Domeboro®, Vanquish®och Fergon®. Kerasal Nail™ (Nalox™ på många marknader) är det ledande preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA och i Norden. Portföljen utvecklas genom förvärv och inlicensiering av produkter samt genom produktutveckling med fokus på innovativ drug delivery av beprövade substanser. Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie (OMX: MOB) är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm. Se www.mobergpharma.se för mer information.