Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma AB (Publ) Delårsrapport januari - juni 2014

STARKT ANDRA KVARTAL

HALVÅRET (JAN-JUN 2014)

 • Nettoomsättning 105,5 MSEK (83,4)
 • EBITDA 14,4 MSEK (-7,3)
 • EBITDA för befintlig produktportfölj 22,6 MSEK (8,4)
 • Rörelseresultat (EBIT) 10,5 MSEK (-10,3)
 • Resultat efter skatt 8,1 MSEK (-7,0)
 • Resultat per aktie 0,67 SEK (-0,65)
 • Operativt kassaflöde per aktie 0,28 SEK (-0,09)

ANDRA KVARTALET (APR-JUN 2014)

 • Nettoomsättning 57,7 MSEK (44,9)
 • EBITDA 6,9 MSEK (-5,1)
 • EBITDA för befintlig produktportfölj 10,9 MSEK (3,1)
 • Rörelseresultat (EBIT) 4,8 MSEK (-6,6)
 • Resultat efter skatt 4,1 MSEK (-4,3)
 • Resultat per aktie 0,33 SEK (-0,39)
 • Operativt kassaflöde per aktie 0,50 SEK (-0,06)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Moberg Pharma förvärvar globala rättigheter till topikal formulering för behandling av smärta i munhålan
 • Moberg Pharma genomför nyemission om 2,1 miljoner aktier vilket tillför bolaget 60 MSEK före emissionskostnader

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

 • Inga väsentliga händelser

VD- KOMMENTAR
Efter ett starkt andra kvartal är vi på god väg mot målen att förbättra lönsamheten under 2014 och en EBITDA-marginal på 25% under 2016. Stark organisk tillväxt och tillskott från förvärv bidrog till att försäljningen ökade med 28% under andra kvartalet samt förbättrad lönsamhet. Samtliga varumärken bidrog till tillväxten. Bruttomarginalen för verksamheten var utmärkta 78%. En viktig förbättring var att försäljningen i Europa vände till en tillväxt på 10 %. EBITDA-marginalen förbättrades till 12% under andra kvartalet. EBITDA-marginalen för vår kommersiella verksamhet (justerad för FoU kostnader och kostnader för affärsutveckling hänförliga till framtida produkter) uppgick till 19 % för andra kvartalet och 18 % för de senaste 12 månaderna.

USA fortsatt tillväxtmotor
Kerasal Nail™ var den viktigaste tillväxtmotorn i vår amerikanska verksamhet, med en försäljningstillväxt på 23% under andra kvartalet och en marknadsandel som ökade till 23%[1]. Den starka tillväxten var ett resultat av ökad distribution som uppnåtts under det senaste året, samt positiva effekter av ny marknadsföring. Kerasal NeuroCream™ nådde positionen som nummer två[2] inom fotsmärta och har potential att driva fortsatt tillväxt. Efter leveranser till Walgreens i slutet av första kvartalet har NeuroCream™ nu nationell distribution i cirka 20 000 drugstores. Nya förpackningar och/eller marknadsföringskampanjer har utvecklats för flera varumärken, bland annat för de nyligen förvärvade varumärkena Domeboro®, Vanquish® och Fergon®. De nya förpackningarna kommer ut på apotek under de närmaste månaderna. Tillverkningen överförs till en ny leverantör med målet att förbättra bruttomarginalerna för dessa varumärken under 2015.

Tillväxt inom distributörsförsäljning och framsteg i lanseringsförberedelser för Asien
Den negativa trenden i försäljning till distributörer vändes under det andra kvartalet till en tillväxt med 31%. Framgångar i Kanada och förnyad tillväxt i EU var de viktigaste tillväxtfaktorerna. I Kanada inleddes marknadsföringskampanjer för vårt varumärke Emtrix® i april och resulterade i väsentligt högre försäljning än förväntat. Emtrix® blev marknadsledande och uppnådde 25% marknadsandel[3]. I EU har införandet av den nya utökade indikationen för Nalox™ påbörjats vilket ger goda förutsättningar för framtida tillväxt. Registreringsarbetet i Kina och Sydostasien går framåt och vi har redan fått den första ordern för den asiatiska marknaden. Asien har potential att bli en väsentlig intäktskälla för oss från och med 2015.

Vår kliniska pipeline avancerar
Fas II-studien för MOB-015 fortskrider enligt plan. Efter de utmärkta interrimsresultaten förväntar vi oss att kunna redovisa slutresultaten för studien under september. I april förvärvades BUPI för svår smärta i munhålan. Detta utökar vår portfölj med en framtida produkt med stor potential inom en nisch som hittills saknat bra behandling. Vi har avancerat snabbt och lämnat in en ansökan för en fas II-studie som kan inkludera upp till 40 patienter. Målet är att studien skall generera robusta data för nästa steg i utveckling och kommersialisering.

Uppnår årets mål att förbättra lönsamheten
Under 2014 har förbättrad lönsamhet haft högsta prioritet. Vi uppnår målet genom god tillväxt och riktade kostnadsbesparingar. Starka varumärken och ökad precision i marknadsföringen har möjliggjort fortsatt tillväxt trots lägre andel försäljningskostnader. Administrativa kostnader har minskats. FoU kostnader minskade med 40 % under kvartalet, huvudsakligen genom lägre klinisk aktivitet.

Stärkta finanser ger möjlighet att driva fortsatt tillväxt
Med förbättrad lönsamhet och en stärkt balansräkning efter den nyligen genomförda aktieemissionen har vi goda förutsättningar att driva ytterligare tillväxt av försäljning och vinst – genom såväl organisk tillväxt som ytterligare förvärv.

Peter Wolpert, VD Moberg Pharma


[1] Detaljistförsäljning av produkter mot nagelsvamp, exklusive private label, under 52 veckor till och med 15 juni 2014, SymphonyIRI

[2] Detaljistförsäljning av produkter mot fotsmärta, under 24 veckor till och med 15 juni 2014, SymphonyIRI

[3] CDH-enheter, IMS. Marknadsandel januari – maj av receptfria och receptbelagda läkemedel mot nagelsvamp

TELEFONKONFERENS
VD Peter Wolpert presenterar rapporten vid en telefonkonferens klockan 10.30 idag, den 13 augusti 2014. Telefon: 08-506 26 900, ange kod 409017

DENNA INFORMATION
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 augusti 2014, kl. 8.00.

För ytterligare information om Moberg Pharmas verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.mobergpharma.se 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: 
Peter Wolpert, VD
Mobil: +46 (0)70-735 71 35
Email: peter.wolpert@mobergpharma.se