Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Första patienten inkluderad i fas II studie med BUPI, en innovativ topikal formulering för behandling av smärta i munhålan

Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelade idag att den första patienten inkluderats i en randomiserad kontrollerad fas II studie med BUPI, en innovativ topikal formulering för behandling av smärta i munhålan. Målet med studien är att bekräfta de lovande resultat som erhållits från flera mindre pilotstudier samt utvärdera om bupivakain, formulerad som en sugtablett, kan bli en effektiv, säker och patientvänlig behandling för smärta i munhålan. Resultat från studien förväntas under första halvåret 2015.

"Projektet har utvecklats snabbt efter vårt förvärv av BUPI-tillgångarna i april. Det är spännande att det kliniska programmet nu har startat för denna lovande behandling för oral smärta. Målet är att göra behandlingen tillgänglig för patienter inom ett fåtal år", säger Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma AB.

Om fas II studien och Produkten
Fas II studien kommer att utföras vid Rigshospitalet i Danmark i samarbete med och under överinseende av Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Sjukhus. Studien är randomiserad och kommer att omfatta 40 patienter med huvud-hals cancer som lider av smärta orsakad av oral mukosit. Den primära effektvariabeln i studien är genomsnittlig oral smärtintensitet mätt enligt en s.k. VAS-skala, en standardmetod för att mäta smärta. Patienterna kommer erhålla standardbehandling för smärta, med eller utan tillägg av bupivakaintabletten.

Produkten är en innovativ formulering i form av en sugtablett med bupivakain, ett långverkande lokalanestetikum som idag är tillgänglig på marknaden i injicerbar form för andra indikationer. Den ursprungliga uppfinningen gjordes av läkare vid Hvidovre Hospital i Köpenhamn understödda av XOventure GmbH och SEED Capital Denmark. Moberg Pharma förvärvade rättigheterna till produkten i april 2014.

Om oral mukosit
Oral mukosit (OM) orsakar smärtsam inflammation och sårbildning i munslemhinnan. OM är en vanlig och allvarlig komplikation av cancerbehandling som drabbar många patienter - 80% av patienter som erhåller strålterapi mot cancer i huvud- och nackregionen, nästan samtliga patienter som genomgår benmärgstransplantation och en stor del av de patienter som får cellgiftsbehandling. OM kan hindra patienter att genomgå sin planerade cancerbehandling, ökar dödlighet och bidrar till högre sjukvårdskostnader. I USA drabbas ungefär 400 000 cancerpatienter varje år.

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 oktober 2014, kl 08:30.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD

Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35
Email: peter.wolpert@mobergpharma.se

Peter Östling, IR
Mobil: +46 (0)76 – 314 09 78
Email: peter.ostling@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets produktportfölj av receptfria läkemedel inkluderar produkter under varumärkena Kerasal®, Jointflex®, Kerasal Nail®, Domeboro®, Vanquish® och Fergon®. Kerasal Nail®  (Nalox™ på många marknader) är det ledande preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA och i Norden. Portföljen utvecklas genom förvärv och inlicensiering av produkter samt genom produktutveckling med fokus på innovativ drug delivery av beprövade substanser. Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie (OMX: MOB) är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm. Se www.mobergpharma.se för mer information.