Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma ökar effektivitet och minskar kostnader genom fördjupat samarbete med Emerson Group i USA

Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelade i dag att de ingått ett serviceavtal med Emerson Healthcare, en division av Emerson Group, som kommer tillhandahålla vissa logistiktjänster och ansvara för alla funktioner från order till betalning mot detaljister och grossister i USA.  Moberg ingår samtidigt ett nytt försäljningsrepresentationsavtal med Emerson Group. De två avtalen kommer innebära en väsentlig besparing genom sänkta försäljnings- och administrationskostnader för Moberg.

Mobergs amerikanska dotterbolag har sedan 2007 använt Emerson Group kontraktförsäljningsfunktion. Genom att låta Emerson Healthcare även sköta logistik kommer ytterligare besparingar och effektivitet Mobergs detaljistkunder till del genom att konsolidera funktioner för order, kundfordringar, lager och krediteringar med andra kunder till Emerson. Emerson tillhandahåller för närvarande dessa tjänster för mer än 200 varumärken med en total försäljning i detaljistledet på över 1 miljard dollar. Avtalet med Emerson Healthcare träder i kraft den 1 december 2014.

Vi ser fram emot att expandera det framgångsrika samarbetet med Emerson. Genom att lägga ut dessa tjänster reduceras våra fraktkostnader omedelbart samtidigt som vi minskar vår interna administration. Den nya modellen ger vårt USA-team möjlighet att lägga fokus på aktiviteter som driver försäljning och bygger starka varumärken”, säger Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma AB.

“Vi är imponerade av Mobergs tillväxtmodell - att driva tillväxt genom en unik kombination av innovation och varumärkesbyggande. Det utökade samarbetet skapar värde för samtliga parter och ger oss utmärkta möjligheter att stödja Mobergs tillväxt i USA”, säger Scott Emerson, President och grundare till Emerson Group.

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 november 2014, kl 8:30.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD

Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35
Email: peter.wolpert@mobergpharma.se

Peter Östling, IR
Mobil: +46 (0)76 – 314 09 78
Email: peter.ostling@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets produktportfölj av receptfria läkemedel inkluderar produkter under varumärkena Kerasal®, Jointflex®, Kerasal Nail®, Domeboro®, Vanquish®och Fergon®. Kerasal Nail®  (Nalox™ på många marknader) är det ledande preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA och i Norden. Portföljen utvecklas genom förvärv och inlicensiering av produkter samt genom produktutveckling med fokus på innovativ drug delivery av beprövade substanser. Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie (OMX: MOB) är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm. Se www.mobergpharma.se för mer information.

Om Emerson Healthcare
Emerson Healthcare (EHC) är en komplett leverantör av tjänster från order till betalning. Deras teknologiplattform reducerar kostnader för detaljisterna och tillverkarna. EHC levererar produkter till fler än 200 detaljister i Nordamerika och har vunnit pris som ”Årets Leverantör” hos detaljister såsom Walmart och Rite Aid.