Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

MOBERG PHARMAS VALBEREDNING UTSEDD

I enlighet med beslut på årsstämman den 13 maj 2014 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en erbjöds att utse en representant att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Eftersom inte alla av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna önskat utse sådan representant har, i enlighet med beslut på årsstämman den 13 maj 2014, den fjärde största aktieägaren/ägargruppen tillfrågats och så vidare intill dess att valberedningen nu består av fyra ledamöter.

Moberg Pharmas valberedning inför årsstämman 2015 utgörs av:

  • Mats Petterson, styrelseordförande
  • Per-Olof Edin, utsedd av Östersjöstiftelsen
  • George E. Aitken-Davies, utsedd av Altaris Capital Partners (JPM Chase NA)
  • Ulrica Slåne Sens, utsedd av Tredje AP-fonden

Per-Olof Edin har utsetts till valberedningens ordförande. Valberedningen representerar tillsammans 26.7 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget per 30 september 2014.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2015 framlägga förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och annan ersättning till styrelseledamöterna samt val och arvodering av revisorer. 

Årsstämman 2015 hålls i Stockholm den 11 maj.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Moberg Pharmas valberedning kan göra det via e-post till info@mobergpharma.se senast den 31 december 2014.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD

Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35
Email: peter.wolpert@mobergpharma.se   

Peter Östling, IR
Mobil: +46 76 314 0978; Email: peter.ostling@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma AB
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets produktportfölj av receptfria läkemedel inkluderar utvärtes produkter för behandling av hudåkommor och smärta under varumärkena Kerasal®, Jointflex®, Kerasal Nail™ Domeboro®, Vanquish® och Fergon®. Kerasal Nail™ (Nalox™ på många marknader) är det ledande preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA och i Norden. Portföljen utvecklas genom förvärv och inlicensiering av produkter samt genom produktutveckling med fokus på innovativ drug delivery av beprövade substanser. Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie (OMX: MOB) är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm. Se www.mobergpharma.se för mer information.