Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma AB (Publ) Delårsrapport januari - september 2014

FRAMGÅNGSRIKT TREDJE KVARTAL

PERIODEN (JAN-SEPT 2014)

 • Nettoomsättning 155,7 MSEK (120,6)
 • EBITDA 21,7 MSEK (-10,3)
 • EBITDA för befintlig produktportfölj 34,2 MSEK (10,4)
 • Rörelseresultat (EBIT) 15,8 MSEK (-14,9)
 • Resultat efter skatt 12,5 MSEK (-10,9)
 • Resultat per aktie 0,97 SEK (-0,99)
 • Operativt kassaflöde per aktie 0,80 SEK (-0,35)

TREDJE KVARTALET (JUL-SEPT 2014)

 • Nettoomsättning 50,3 MSEK (37,2)
 • EBITDA 7,3 MSEK (-3,0)
 • EBITDA för befintlig produktportfölj 11,7 MSEK (2,0)
 • Rörelseresultat (EBIT) 5,3 MSEK (-4,6)
 • Resultat efter skatt 4,4 MSEK (-3,9)
 • Resultat per aktie 0,31 SEK (-0,34)
 • Operativt kassaflöde per aktie 0,49 SEK (-0,26)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • Moberg Pharma meddelar positiva resultat från fas ll studie med MOB-015 för behandling av nagelsvamp
 • Rekryteraring av ny USA chef pågår

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

 • Första patienten inkluderad i fas ll studie med BUPI, en innovativ topikal formulering för behandling av smärta i munhålan
 • Fördjupat samarbete med Emerson Group i USA

VD- KOMMENTAR
Vi skördade framgångar under tredje kvartalet med en försäljningstillväxt på 35%, väsentligt förbättrad lönsamhet och utmärkta fas II data för MOB-015 för nagelsvamp. Alla regioner bidrog till tillväxten och bruttomarginalen var fortsatt stark på 72%. EBITDA-marginalen för vår kommersiella verksamhet (justerad för forsknings- och utvecklingskostnader samt affärsutvecklingskostnader som hör samman med framtida produkter) ökade till 23% för kvartalet/22% för den senaste niomånadersperioden, och icke justerad EBITDA uppgick till 14%. Styrelsen har beslutat om ökat fokus på strategiska tillväxtområden och varumärken samt ett långsiktigt mål att bli den ledande aktören inom nagelsvamp i prioriterade geografiska regioner.

Stark tillväxt i USA
Våra intäkter i Nordamerika ökade med 40% under tredje kvartalet. Kerasal Nail®, med en marknadsandel på 23%[1] i USA, var en fortsatt viktig tillväxtfaktor. Försäljningen ut från apotek ökade med 31%1 jämfört med samma period föregående år. Under kvartalet diskuterade vi tillväxtmöjligheter och nya produktvarianter för varumärket Kerasal® med samtliga stora apotekskedjor. Som ett led i vår strategi att förnya etablerade varumärken har helt ny marknadsföring och varumärkesprofiler utvecklats baserat på patientbehov för Domeboro®, Vanquish® och Fergon®. De nya förpackningarna kommer finnas på hyllan hos de flesta butikskedjorna i slutet av året. Flytt av tillverkning fortskrider enligt plan och förväntas förbättra bruttomarginalerna för dessa tre produkter under 2015. Ökad effektivitet i marknadsföringskampanjer bidrog positivt till lönsamheten under kvartalet.

Tillväxt inom distributörsförsäljning och framsteg i lanseringsförberedelser för Asien
Distributörsintäkterna ökade med 20% under tredje kvartalet. Viktiga tillväxtfaktorer var det starka resultatet i Kanada, där vi är den marknadsledande receptfria produkten med mer än 50% marknadsandel[2], och orderingången i Asien. Försäljningen i Europa ökade med 7% med möjlighet till framtida tillväxt tack vare godkännande av en utökad indikation. Vi ser fortsatt stor tillväxtpotential i Kina och Sydostasien under 2015 och framöver, registreringsaktiviteterna i regionen framskrider enligt plan.

Vår kliniska pipeline levererar spännande resultat
Fas II data för MOB-015 överträffade våra förväntningar och bevisar att produkten är effektiv. MOB-015 levererade stora mängder terbinafin till och genom nageln till nagelbädden och andelen patienter som var svampfria med frisk nageltillväxt var hög. Resultaten var anmärkningsvärt bra med tanke på hur svårt angripna naglarna i denna studie var. Baserat på dessa data och höga prisnivåer för nya utvärtes nagelsvampsprodukter i USA har sannolikheten att produkten når marknaden ökat och vi har också ökat vår bedömning av försäljningspotentialen till 250–500 MUSD. Diskussioner har inletts med potentiella industriella och finansiella partners.

BUPI-projektet avancerar enligt plan. Resultaten från fas II-studien förväntas under första halvåret 2015.

Uppnår förbättrad lönsamhet
Vi fortsätter att förbättra lönsamheten genom ökad omsättning och selektiva kostnadsbesparingar. Skalfördelar och förbättrad marknadsföringseffektivitet – genom fördjupad segmentering och positionering - minskade S&M kostnader till 45% av försäljningen under tredje kvartalet jämfört med 53% föregående år, med fortsatt tillväxt. De administrativa kostnaderna minskade också.

Förstärkt plattform för fortsatt tillväxt
Jag är mycket nöjd över utvecklingen under kvartalet. För att stärka vår position nästa år utvecklar vi nya produktvarianter och marknadsföringsprogram för våra strategiska varumärken, uppgraderar våra finansiella system och rekryterar en ny chef för vår amerikanska verksamhet. Vi har en stark position för att driva fortsatt tillväxt – organiskt såväl som genom förvärv.

Peter Wolpert, VD Moberg Pharma


[1] Försäljning i USA från apotek/butiker av receptfria nagelsvampsprodukter, exklusive butikernas egna varumärken, i så kallade
Multioutlet-butiker (apotek/varuhus/livsmedelhandel) under de senaste 52 veckorna fram till 7 september 2014, enligt SymphonyIRI.

[2] Försäljning i Kanada från apotek av receptfria nagelsvampsprodukter, Jan-Sep 2014, CDH IMS data

TELEFONKONFERENS
VD Peter Wolpert presenterar rapporten vid en telefonkonferens klockan 10.30 idag, den 14 november 2014. Telefon: 08-506 26 900, ange kod 409017

DENNA INFORMATION
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 november 2014, kl. 8:00.


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Peter Wolpert, verkställande direktör, tel. 08-522 307 00
E-mail: peter.wolpert@mobergpharma.se

Peter Östling, ansvarig för investerarrelationer, tel. 08- 522 807 32
E-mail: peter.ostling@mobergpharma.se

För ytterligare information om Moberg Pharmas verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.mobergpharma.se