Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma genomför styrelseförändring

Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar att George E. Aitken-Davies idag avgår från styrelsen i Moberg Pharma. Detta i samband med att den sista tilläggsbetalningen för förvärvet av Alterna LLC utbetalades under det tredje kvartalet. George E. Aitken-Davies kvarstår som representant för Altaris Capital Partners i Moberg Pharmas valberedning fram till den ordinarie bolagsstämman i maj 2015.

Jag vill framföra ett varmt tack till George för hans värdefulla bidrag till styrelsearbetet i Moberg Pharma. Förvärvet under 2012 av Moberg Pharma North America (tidigare Alterna LLC), då ett portföljbolag till Altaris Capital Partners, har blivit en stor framgång. Den amerikanska verksamheten står idag för två tredjedelar av bolagets försäljning,” säger Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma AB.

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 november 2014, kl 8:30.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD
Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35

Email: peter.wolpert@mobergpharma.se

Peter Östling, IR
Mobil: +46 (0)76 – 314 09 78
Email: peter.ostling@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets produktportfölj av receptfria läkemedel inkluderar produkter under varumärkena Kerasal®, Jointflex®, Kerasal Nail®, Domeboro®, Vanquish®och Fergon®. Kerasal Nail®  (Nalox™ på många marknader) är det ledande preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA och i Norden. Portföljen utvecklas genom förvärv och inlicensiering av produkter samt genom produktutveckling med fokus på innovativ drug delivery av beprövade substanser. Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie (OMX: MOB) är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm. Se www.mobergpharma.se för mer information.