Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma och Menarini Group expanderar samarbete för Emtrix till Ryssland

STOCKHOLM, 9 februari 2015 -- Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelade idag att Berlin-Chemie AG, en del av Menarini Group – ett av världens 40 största globala läkemedelsföretag - har beviljats exklusiva rättigheter att marknadsföra och sälja Emtrix® i Ryssland och Ukraina.  

Det utvidgade distributionsavtalet bygger på ett befintligt samarbete mellan de två företagen, vilket resulterat i en lyckad lansering av Emtrix® i Italien samt expansion till Kina och Sydostasien, där produktlanseringar nyligen påbörjats. Produkträttigheterna för Emtrix i Ryssland har frigjorts från ett föregående distributionsavtal med Meda AB. Produkten lanserades aldrig under detta föregående avtal.

Berlin-Chemie/Menarini är ett ledande läkemedelsföretag i regionen, med full nationell täckning i Ryssland och en säljstyrka med mer än 700 säljare. Bolaget har framgångsrikt lanserat och marknadsfört ett stort antal receptfria produkter. Menarini Groups globala försäljning överstiger 3.3 miljarder Euro. Ryssland och Ukraina representerar marknader som omfattar nästan 200 miljoner människor och utgör en betydande långsiktig tillväxtmöjlighet för Moberg Pharma.

"Jag är mycket nöjd över att utöka vårt samarbete med Menarini Group genom detta avtal med Berlin-Chemie – en ledande aktör i regionen. Den ryska marknaden har en betydande långsiktig potential för Mobergs produkter”, säger Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma AB.

"Vi ser fram emot att introducera Emtrix i Ryssland. Produkten har potential att bidra till vår expansion inom det receptfria området, eftersom den åstadkommer snabb förbättring för det stora antalet patienter som drabbats av nagelsvamp", sade Michael Sirotovich, COO på Berlin-Chemie AG’s International Division.

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08:30 den 9 februari 2015.

Om Emtrix® och nagelsvamp
Emtrix är en utvärtes produkt för att behandla nagelsjukdomar. Efter lanseringen under hösten 2010 blev produkten snabbt marknadsledande i Norden och därefter i USA. Den internationella lanseringen sker via eget marknadsbolag i USA och tio partners med försäljningsrättigheter på 50 marknader, inklusive EU-5, Kina, Turkiet och Ryssland. I USA säljs produkten receptfritt (OTC) under namnet Kerasal Nail®, på andra marknader som Nalox™, Naloc® och Emtrix®. Säkerhet och effekt har dokumenterats i flera kliniska studier med totalt mer än 600 patienter. Emtrix har en unik, snabb verkningsmekanism och kan åstadkomma synlig förbättring redan efter 2-4 veckors behandling. Nagelsvamp är den vanligast förekommande nagelsjukdomen och drabbar cirka 10 procent av befolkningen och är vanligare bland äldre. Det är allmänt känt att behov föreligger av nya effektiva och säkra utvärtes behandlingsalternativ.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Wolpert, VD, Moberg Pharma AB, Tel: +46 707 35 71 35, E-mail: peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO Moberg Pharma AB, Tel: +46 707 66 60 30, E-mail: anna.ljung@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma AB
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets produktportfölj av receptfria läkemedel inkluderar produkter under varumärkena Kerasal®, Jointflex®, Kerasal Nail®, Domeboro®, Vanquish®, Fergon®och Kaprolac®. Kerasal Nail®(Nalox™, Emtrix®) är det ledande preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA och i Norden. Portföljen utvecklas genom förvärv och inlicensiering av produkter samt genom produktutveckling med fokus på innovativ drug delivery av beprövade substanser. Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie (OMX: MOB) är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm. Se www.mobergpharma.se för mer information.

Om Menarini Group
Menarini Group är Italiens största läkemedelsbolag. Bolaget är nummer 16 i Europa och det 36:e största i världen, med en omsättning på mer än 3,3 miljarder Euro och mer än 16 600 anställda. Menarini Group har två strategiska mål: forskning och globalisering med produkter inom stora terapeutiska områden såsom kardiologi, gastroenterologi, pneumologi/antiinfektion, diabetes och har även antiinflammatoriska preparat/analgetika. Med 14 produktionsanläggningar och 5 forsknings- och utvecklingscentra, har Menarini Group stark närvaro i Europa, Asien, Afrika, Central och Syd Amerika. Menarinis produkter är tillgängliga i mer än 100 länder. För mer information, se www.menarini.com