Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma får godkänt patent i USA för MOB-015

STOCKHOLM, 11 februari 2015 -- Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelade idag att United States Patent and Trademark Office har godkänt amerikanskt patent med nr. 8,952,070, gällande MOB-015 för topikal behandling av nagelsvamp. Patentets giltighetstid beräknas till 2032. I september 2014 rapporterade Moberg Pharma positiva resultat från en fas II-studie med MOB-015.

Det nya patentet omfattar en ny topikal formulering av terbinafin, samt behandlingsmetoder för nagelsvamp med den nya formuleringen. Formuleringen möjliggör förbättrad penetration av terbinafin in i och genom nageln. Oralt terbinafin (i tablettform) är standardbehandling för nagelsvamp, men förknippat med risker för allvarliga biverkningar. Utveckling av en lokal terbinafinbehandling utan systemiska biverkningar har länge varit önskvärt, men har tidigare visat sig svårt att åstadkomma.

Moberg Pharma har - i labbtest såväl som i patienter - visat att MOB-015 levererar höga mikrogramnivåer av terbinafin in i nageln samt genom nagelplattan till nagelbädden. Mykologisk läkning hos 54% av patienterna och avsevärd frisk nageltillväxt observerades hos de 24 patienter som slutförde den nyligen genomförda fas II-studien. Resultaten är anmärkningsvärda mot bakgrund av att majoriteten av patienterna hade svårt drabbade naglar; i genomsnitt var ca 60% av nagelytan drabbad av infektionen. Moberg Pharma bedömer att försäljningspotentialen för MOB-015 uppgår till 250-500 miljoner dollar.

Godkännandet av det amerikanska patentet för MOB-015 är en milstolpe i vårt strategiska mål att bli den ledande aktören inom nagelsvampsområdet. Diskussioner fortskrider med industriella och finansiella partners för fas III-programmet, med målet att starta fas III under 2016”, säger Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma AB.

Om MOB-015 och nagelsvamp
Nagelsvamp och relaterade problem har varit Moberg Pharmas fokus sedan starten 2006. Företaget saluför Kerasal Nail® (Emtrix® eller Nalox™ på vissa marknader), den ledande receptfria produkten mot nagelsvamp i USA, via sitt försäljningsteam för receptfria produkter i USA och via distributörer i över 30 länder. MOB-015 är en egenutvecklad topikal formulering av terbinafin som tagits fram av Moberg Pharma och bygger på företagets erfarenhet från marknaden för receptfria nagelsvampspreparat.

Terbinafin är den mest använda tablettbehandlingen mot nagelssvamp med en försäljning som översteg mer än 1 miljard dollar innan patentutgång. Tablettbehandling med terbinafin medför risker, såsom interaktion med andra läkemedel och leverskador, vilka undviks med topikal behandling. Tidigare försök till topikal behandling med terbinafin har misslyckats på grund av svårigheten att leverera tillräckligt med aktiv substans genom nageln. Moberg Pharmas prekliniska och kliniska data bekräftar att MOB-015 levererar effektiva nivåer av terbinafin till nageln och till nagelbädden.

Nagelsvamp är en vanligt förekommande infektion som oftast orsakas av trådsvampar. Infektionen drabbar oftast tånaglar, även om också fingernaglar kan drabbas. Ungefär 10% av alla människor lider av nagelsvamp. I USA är MOB-015 avsedd för den attraktiva marknaden för receptbelagda preparat, som efter den senaste lanseringen av två nya topikala behandlingar beräknas överstiga 2 miljarder dollar endast i USA. Den outnyttjade potentialen är avsevärd eftersom majoriteten av patienterna idag är obehandlade.

Om denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 februari 2015, kl. 11.00.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD, Telefon: 070 - 735 71 35, E-post: peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO , Mobil: +46 (0)70 – 766 60 30, E-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets produktportfölj av receptfria läkemedel inkluderar produkter under varumärkena Kerasal®, Jointflex®, Kerasal Nail®, Domeboro®, Vanquish® och Fergon®. Kerasal Nail® (Emtrix® eller Nalox™på många marknader utanför USA) är det ledande preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA och i Norden. Portföljen utvecklas genom förvärv och inlicensiering av produkter samt genom produktutveckling med fokus på nyskapande läkemedelsadministrering av beprövade substanser. Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey, och bolagets aktie (OMX: MOB) är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm. Se www.mobergpharma.com för mer information.