Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma AB (Publ) Bokslutskommuniké 2014

FRAMGÅNGSRIKT FJÄRDE KVARTAL OCH FÖRSTA LÖNSAMMA HELÅRET

PERIODEN (JAN-DEC 2014)

 • Nettoomsättning 200,2 MSEK (157,4)
 • EBITDA 25,3 MSEK (-7,9)
 • EBITDA för befintlig produktportfölj 43,4 MSEK (17,4)
 • Rörelseresultat (EBIT) 17,2 MSEK (-14,1)
 • Resultat efter skatt 12,3MSEK (-11,4)
 • Resultat per aktie 0,95 SEK (-1,01)
 • Operativt kassaflöde per aktie 1,27 SEK (-0,27)
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014

FJÄRDE KVARTALET (OKT-DEC 2014)

 • Nettoomsättning 44,5 MSEK (36,8)
 • EBITDA 3,6 MSEK (2,4)
 • EBITDA för befintlig produktportfölj 9,1 MSEK (6,9)
 • Rörelseresultat (EBIT) 1,4 MSEK (0,8)
 • Resultat efter skatt -0,3 MSEK (-0,4)
 • Resultat per aktie -0,02 SEK (-0,04)
 • Operativt kassaflöde per aktie 0,42 SEK (0,07)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Första patienten inkluderad i fas ll studie med BUPI
 • Fördjupat samarbete med Emerson Group i USA
 • Jeff Vernimb tillträdde den 15 december som USA chef
 • George Aitken-Davies avgick som styrelseledamot
 • Lansering av ny produktvariant av Kerasal Nail på CVS, USAs näst största apotekskedja

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

 • Moberg Pharma och Menarini Group expanderar samarbete för Emtrix till Ryssland och Ukraina
 • Godkännande i Kina och lanseringsaktiviteter har inletts i Malaysia, Singapore och Hong Kong
 • Ny Kerasal produkt lanserad i USA
 • Godkänt patent i USA för MOB-015

VD-KOMMENTAR

Efter ett starkt fjärde kvartal med 38% tillväxt i produktförsäljning (exklusive milstolpsbetalningar), uppnådde vi två stora milstolpar för helåret – omsättning över 200 miljoner kronor och vårt första helår av lönsamhet från återkommande försäljning. Under året levererade vi en EBITDA på 25 miljoner kronor, vilket motsvarar en EBITDA marginal på 13%, och en bruttomarginal på 75 % (72 % under fjärde kvartalet). EBITDA för vår kommersiella verksamhet (exklusive forsknings- och utvecklingskostnader samt affärsutvecklingskostnader för framtida produkter) var 43 miljoner kronor under året, vilket motsvarar en kommersiell EBITDA-marginal på 22 % (21 % under fjärde kvartalet).

Stark tillväxt för direktförsäljningen i USA
Försäljningen i USA ökade med 35% under fjärde kvartalet, (26%, med fast valutakurs) med Kerasal Nail® som tillväxtmotor. Kerasal Nail bibehöll en marknadsandel i USA på över 20%[1], trots lägre marknadsföringsinvesteringar jämfört med föregående år, vilket bidrog till den förbättrade lönsamheten under 2014. Samarbetet med Emerson Group, som utökades till att även omfatta logistik, frigör interna resurser för kärnverksamheten - marknadsföring av våra varumärken. Lansering av två nya produkter, Kerasal Nail Fungal Nail Repair i CVS i början av 2015 och Kerasal Nail Complete Care hos Walgreens och andra återförsäljare, förväntas bidra till fortsatt tillväxt under 2015.

Expansion i Asien bidrog till stark tillväxt av försäljningen till distributörer
Distributörsförsäljningen ökade med 44 % under det fjärde kvartalet, exklusive milstolpsbetalningar. Fortsatt tillväxt i Kanada och lansering i Asien var de främsta tillväxtfaktorerna. Resultatet i Malaysia, den första marknaden att lansera i Asien, är utmärkt så här långt med stark införsäljning till apotek, positiv respons på TV-kampanjer och hög volym av nya orders. Marknadsgodkännande i Kina och lanseringar som inletts på flera marknader i Sydostasien skapar utmärkta möjligheter för ytterligare tillväxt. Vi förväntar oss att Menarini som planerat kommer lansera de flesta av marknaderna under avtalet för Asien under 2015.

Försäljningen till europeiska distributörer var svag under det fjärde kvartalet, delvis på grund av säsongsrelaterad variation mellan kvartalen. Vi utvärderar ständigt nya sätt att förbättra försäljningen på prioriterade marknader och bytte nyligen distributionspartner för Ryssland, en marknad som ännu inte har lanserats men som vi bedömer har stor långsiktig potential.

Innovationsmotorn – USA patent för MOB-015 viktig milstolpe
Diskussioner med potentiella finansiella och industriella partners för MOB-015 fortskrider. En viktig pusselbit föll på plats under kvartalet med godkännande av huvudpatentet för MOB-015 i USA. Den kliniska studien för BUPI (oral mukosit) fortgår enligt plan och studieresultaten förväntas under sommaren. Innovationerna och lanseringarna av två nya Kerasal Nail produkter i USA följer vår strategi att bli den ledande aktören för nagelsvampsrelaterade problem.

Uppfyllde prioriterat mål – siktar på ytterligare tillväxt
Ökad lönsamhet var vår högsta prioritet under 2014, vilket innebar ett par svåra val. Vi valde att prioritera lönsamhetsförbättring framför att maximera försäljningstillväxt. Därför minskade vi marknadsföringen för vissa etablerade varumärken och avstod från tillväxtmaximerande investeringar för Kerasal Nail i USA. Dessa beslut lönade sig - vi uppnådde en markant förbättrad lönsamhet under 2014.

Jag är mycket nöjd med det sista kvartalet och året som helhet. Vi har stärkt vår finansiella ställning, uppnått lönsamhet, förstärkt företagsledningen och avancerat vår innovationsmotor med såväl utvecklingsprojekt som nya produkter för Kerasal. Vi har goda förutsättningar att driva fortsatt tillväxt av försäljning och resultat.

Peter Wolpert, VD Moberg Pharma


[1] Den amerikanska detaljhandelsförsäljningen av nagelsvampsprodukter, exklusive private label i Multioutlet-butiker, under de senaste 52 veckorna fram till den 28 december 2014, som de rapporterats av SymphonyIRI


TELEFONKONFERENS

VD Peter Wolpert presenterar rapporten vid en telefonkonferens klockan 14.00 på måndag, den 2 mars 2015. Telefon: 08-566 427 00

DENNA INFORMATION

Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 februari 2015, kl. 8.00.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Peter Wolpert, verkställande direktör, tel. 08-522 307 00, peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO, tel. 08-522 307 01, anna.ljung@mobergpharma.se

För ytterligare information om Moberg Pharmas verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.mobergpharma.se