Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma får godkänt EU patent för MOB-015 mot nagelsvamp

STOCKHOLM, 26 mars, 2015 - Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att det europeiska patentverket har utfärdat patent nr. 2 672 962, för MOB-015, bolagets produktkandidat för lokalbehandling av nagelsvamp. Patentets giltighetstid beräknas till 2032. I september 2014 rapporterade Moberg Pharma positiva resultat från en fas II-studie med MOB-015 och januari 2015 erhölls patentgodkännande i USA.

Det nya EU patentet för MOB-015 omfattar nya topikala formuleringar av svampdödande allylaminer (inklusive terbinafin), samt behandlingsmetoder för nagelsvamp med dessa formuleringar. De nya formuleringarna möjliggör förbättrad penetration av svampdödande allylaminer till och genom nageln. Motsvarande patentansökningar är inlämnade för alla större marknader.        

"Godkännandet av det europeiska patentet - i tillägg till det nyligen godkända amerikanska patentet - stärker värdet av
MOB-015 projektet. Vi fortsätter våra diskussioner med potentiella partners och förberedelser för start av fas III under 2016”,
säger Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma AB, som fortsätter:                      
”Den snabba försäljningstillväxten av de nya receptbelagda nagelsvampspreparaten i USA under de senaste 9 månaderna ökar värdet av sjukdomsområdet. Baserat på fas II data bedömer vi att MOB-015 har potential att bli ett bättre behandlingsalternativ än övriga utvärtes produkter, inklusive de som nyligen lanserats i Nordamerika.

Om MOB-015 och nagelsvamp
Nagelsvamp är en vanligt förekommande infektion som drabbar cirka 10% av befolkningen. Majoriteten av patienterna går idag utan behandling. Marknaden för receptbelagda preparat växer snabbt efter 2014 års lanseringar av nya utvärtes preparat i Nordamerika och Japan. Moberg Pharma bedömer att USA marknaden har potential att växa till mer än 2 miljarder USD till år 2020 och att försäljningspotentialen hos MOB-015 uppgår till 250 – 500 miljoner USD.

MOB-015 är en internt utvecklad utvärtes formulering av terbinafin som bygger på Moberg Pharmas erfarenhet från sin ledande receptfria nagelsvampsbehandling. Terbinafin är den mest använda tablettbehandlingen mot nagelssvamp med en försäljning som översteg mer än 1 miljard dollar innan patentutgång. Behandling med terbinafin i tablettform medför risker, såsom interaktion med andra läkemedel och leverskador, vilka undviks med topikal behandling. Tidigare försök till topikal behandling med terbinafin har misslyckats på grund av svårigheten att leverera tillräcklig mängd aktiv substans genom nageln.

Moberg Pharma har i labbtester och i fas II-studien visat att MOB-015 levererar höga mikrogramnivåer av terbinafin till nageln samt genom nagelplattan till nagelbädden. Mykologisk läkning hos 54% av patienterna (dvs andelen svampfria patienter) och avsevärd tillväxt av frisk nagelyta observerades hos patienter som slutförde den nyligen genomförda fas II-studien. Resultaten är anmärkningsvärda mot bakgrund av att majoriteten av patienterna hade svårt drabbade naglar; i genomsnitt var ca 60% av nagelytan påverkad av infektionen.

Om denna information               
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08:30 (CET) den 26 mars 2015.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 - 735 71 35, E-post: peter.wolpert@mobergpharma.se
Kjell Rensfeldt, F&U chef, telefon: 070 - 712 4532, E-post: kjell.rensfeldt@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Jointflex®, Kerasal Nail®, Domeboro®, Vanquish®och Fergon®, samt utvecklingsprojekt i fas II. Kerasal Nail®(Emtrix®eller Nalox™ på många marknader utanför USA) är det ledande preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA och i Norden. Bolaget strategi inkluderar organisk tillväxt såväl som förvärv. Interna produktutvecklingsprogram  fokuserar på innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två fas II projekt, MOB-015 (nagelsvamp) och BUPI (oral mukosit) . Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB). Se www.mobergpharma.se för mer information.