Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharmas årsredovisning för 2014 offentliggjord

Moberg Pharmas årsredovisning för 2014 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.mobergpharma.se  

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 17:00 den 9 april 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Wolpert, VD, Moberg Pharma AB, Tel: +46 707 35 71 35, E-mail: peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, IR, Moberg Pharma AB, Tel: +46 707 66 60 30, E-mail: anna.ljung@mobergpharma.se