Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma AB (Publ) Delårsrapport januari – mars 2015

SNABB TILLVÄXT I FÖRSÄLJNING OCH LÖNSAMHET

FÖRSTA KVARTALET

 • Nettoomsättning 73,1 MSEK (47,4)
 • EBITDA 17,4 MSEK (7,5)
 • EBITDA för befintlig produktportfölj 25,6 MSEK (11,6)
 • Rörelseresultat (EBIT) 14,9 MSEK (5,7)
 • Resultat efter skatt 10,9 MSEK (4,1)
 • Resultat per aktie 0,75 SEK (0,34)
 • Operativt kassaflöde per aktie -0,35 SEK (-0,24)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • Moberg Pharma och Menarini Group expanderar samarbete för Emtrix till Ryssland och Ukraina
 • Godkännande i Kina och lanseringsaktiviteter har inletts i Malaysia, Singapore och Hong Kong
 • Nya produktvarianter av Kerasal Nail lanseras i USA
 • Godkänt patent i USA och EU för MOB-015 samt för Kerasal Nail i USA
 • Utökad distribution för Domeboro® med lansering på Walmart

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

 • Moberg Pharma förvärvade produkträttigheter för Balmex® i USA för 3,9 MUSD från Chattem, ett dotterbolag till Sanofi.

VD-KOMMENTAR
Vi har rivstartat året med ett starkt operativt resultat inom samtliga områden och i synnerhet för vår distributörsförsäljning. Första kvartalet levererade vi en nettoförsäljningstillväxt på 53% (27% vid fast växelkurs). EBITDA ökade med 131% jämfört med Q1 föregående år, vilket resulterade i en EBITDA-marginal på 24%. Den starka organiska tillväxten förstärktes ytterligare av gynnsamma valutakursförändringar jämfört med föregående år. Bruttomarginalen var fortsatt stark på 77% (79%). EBITDA för vår kommersiella verksamhet (exklusive FoU samt affärsutvecklingskostnader för kommande produkter) uppgick till 25,6 miljoner kronor (12,2) för första kvartalet 2015, vilket motsvarar 35% i kommersiell EBITDA-marginal.

Försäljningstillväxt i USA förstärktes av gynnsamma valutakursförändringar
Försäljningen i USA ökade med 38% under första kvartalet (7% vid fast växelkurs), med Kerasal Nail® som den viktigaste tillväxtfaktorn och med en marknadsandel i USA som översteg 20%.[1] Lanseringen av två nya produkter – Kerasal Nail Fungal Nail Repair och Kerasal Nail Complete Care – har påbörjats som planerat och produkterna finns nu på hyllan hos återförsäljare som CVS, Walgreens, och nu även Walmart. Vi har också nyligen lyckats att expandera distributionen av Domeboro® till Walmart. Vi genomför förbättringar av vår mediestrategi och ser fram emot att utvärdera utfallet av dessa när vi nu närmar oss högsäsongen för våra största varumärken.

Balmex®, med produkter för blöjeksem, förvärvades i april och bidrar direkt till omsättning och resultat och passar utmärkt i vår amerikanska portfölj. Produktförvärv av denna typ ger skalfördelar genom att vi fullt kan utnytta vår infrastruktur och integrationsmodell. Balmex har lägre bruttomarginal än vår befintliga portfölj, men förväntas ändå bidra till vårt långsiktiga mål: en EBITDA-marginal på 25% under lönsam tillväxt.

Snabb tillväxt för distributörsförsäljning
Distributörsförsäljningen ökade med 102% under första kvartalet, exklusive milstolpebetalningar (85% vid fast växelkurs), där Asien, Europa och Kanada bidrog till försäljningsökningen. Ökad tillväxt i ”övriga världen” – där försäljningen tredubblades jämfört med första kvartalet föregående år – var en viktig del i att åstadkomma detta. Asien förväntas bli en viktig drivkraft för vår tillväxt under 2015. Fram till idag har lanseringar påbörjats på tre marknader i regionen: Singapore, Hongkong och Malaysia. Emtrix® har sedan lanseringen i Malaysia för sex månader sedan etablerat en marknadsledande position med en marknadsandel på 45% för helåret 2014. Försäljningen var fortsatt stark under första kvartalet 2015. I Europa har nya marknadsföringskampanjer utformats baserat på den nyligen förstärkta indikationstexten. Under första kvartalet ökade försäljningen till distributörer i Europa med 55%. Ett år efter lansering i Kanada har Emtrix® en marknadsandel som överstiger 50%, vilket bidrog till vår tillväxt. Vi utvärderar också löpande olika möjligheter att expandera vår distribution till nya marknader. Som alltid när man arbetar med distributörer så varierar ordervolymerna mellan olika kvartal. Vi noterade lägre volymer under Q4 2014, då vissa orders övergick till Q1 2015 för Emtrix/Nalox såväl som för Jointflex.

Innovationsmotorn – godkända patent stärker portföljen
Vår innovationsmotor uppnådde viktiga milstolpar under första kvartalet genom patentgodkännanden för MOB-015 i USA och Europa, samt för Kerasal Nail i USA. Diskussioner fortsätter med potentiella finansiella och industriella samarbetspartners för MOB-015, inklusive alternativ där Moberg Pharma behåller rättigheterna för viktiga territorier under fas III. För BUPI har patientrekryteringen till den kliniska studien gått långsammare än väntat. Vi förväntar oss resultat från studien under hösten.

Utmärkt position för att driva ytterligare tillväxt och värdeskapande
Vi stärker vår verksamhet genom ett starkt operativt resultat och förvärvet av Balmex, vilket är i linje med vårt långsiktiga finansiella mål om en EBITDA-marginal på 25% under lönsam tillväxt. Vi fortsätter att fokusera på att bli nummer ett inom nagelsvampsbehandling och på att växa organiskt samt genom förvärv.

Peter Wolpert, VD Moberg Pharma


[1] De amerikanska detaljistkedjornas försäljning av nagelsvampsprodukter, exklusive butikernas egna märken, i så kallade Multioutlet-butiker under de senaste 52 veckorna, fram till 22 mars 2015. Källa: SymphonyIRI


TELEFONKONFERENS

VD Peter Wolpert presenterar rapporten vid en telefonkonferens klockan 10.30 på måndag, den 11 maj 2015. Telefon: 08-566 426 63

DENNA INFORMATION
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 maj 2015, kl. 8.00.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Peter Wolpert, verkställande direktör, tel. 08-522 307 00, peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO, tel. 08-522 307 01, anna.ljung@mobergpharma.se

För ytterligare information om Moberg Pharmas verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.mobergpharma.se