Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma får Europa-patent för Kerasal Nail

STOCKHOLM, 28 maj 2015. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) tillkännagav idag att det europeiska patentverket har utfärdat patent nr: 2 777 689 för en förbättrad formulering av Moberg Pharmas marknadsledande receptfria produkt mot nagelsvampsproblem, som i USA säljs under varumärket Kerasal Nail®. Patentet löper ut 2034.

Det nya Europa-patentet omfattar nya beredningsformer för topikal användning på naglar. Motsvarande patent godkändes också i USA tidigare i år och patentansökningar är inlämnade för samtliga större marknader.

"Godkännandet av det nya patentet ger ett långsiktigt patentskydd för vår huvudprodukt. Det är en viktig komponent i vår strategi att erbjuda marknaden nya innovationer inom nischer med stora patientbehov och vårt långsiktiga mål att bli den ledande aktören inom nagelsvamp", säger Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma AB.

Om nagelsvamp och Kerasal Nail®                                
Cirka 10% av befolkningen lider av nagelsvamp och en majoritet av de drabbade är idag obehandlade. Kerasal Nail® är en receptfri produkt baserad på en ny formulering av beprövade substanser och är kliniskt bevisad att ge snabb synlig förbättring för patienter med nagelsvampsproblem. Kerasal Nail appliceras enkelt på den drabbade nageln med hjälp av en modern förpackning med en silikonspets. Produktens effekt och säkerhet har dokumenterats i ett antal kliniska studier som omfattar mer än 600 patienter. Kerasal Nail har en unik snabbverkande behandlingsmekanism och har visat goda behandlingsresultat, inklusive synlig förbättring inom 2-4 veckor.

Om denna information               
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08:30 (CET) den 28 maj 2015.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 - 735 71 35, e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO, telefon: 070 - 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Jointflex®, Kerasal Nail®, Domeboro®, Vanquish® och Fergon®, samt utvecklingsprojekt i fas II. Kerasal Nail® (Emtrix® eller Nalox™ på många marknader) är det ledande preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA och i Norden. Portföljen utvecklas genom förvärv och inlicensiering av produkter samt genom produktutveckling med fokus på innovativ drug delivery av beprövade substanser. Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB). Se www.mobergpharma.se för mer information.