Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma AB delårsrapport januari - juni 2015

FORTSATT STARK TILLVÄXT

HALVÅRET (JAN-JUN 2015)*

 • Nettoomsättning 165,3 MSEK (105,5)
 • EBITDA 28,5 MSEK (14,4)
 • EBITDA för befintlig produktportfölj 41,9 MSEK (22,6)
 • Rörelseresultat (EBIT) 23,2 MSEK (10,5)
 • Resultat efter skatt 16,4 MSEK (8,1)
 • Resultat per aktie 1,13 SEK (0,67)
 • Operativt kassaflöde per aktie 1,20 SEK (0,28)

ANDRA KVARTALET (APR-JUN 2015)*

 • Nettoomsättning 92,2 MSEK (57,7)
 • EBITDA 11,1 MSEK (6,9)
 • EBITDA för befintlig produktportfölj 16,3 MSEK (10,9)
 • Rörelseresultat (EBIT) 8,3 MSEK (4,8)
 • Resultat efter skatt 5,5 MSEK (4,1)
 • Resultat per aktie 0,38 SEK (0,33)
 • Operativt kassaflöde per aktie 1,52 SEK (0,50)

*Notera att den positiva aktiekursutvecklingen under H1 2015 medfört bokföringsmässiga avsättningar relaterade till incitamentsprogram som belastat resultatet med 4,5 MSEK under halvåret resp. 2,7 MSEK under andra kvartalet 2015.
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Moberg Pharma förvärvade produkträttigheter för Balmex® i USA för 33,3 MSEK från Chattem, ett dotterbolag till Sanofi.
 • 8,4 MSEK tilldelades i forskningsanslag från Eurostars för vidare produktutveckling och klinisk studie av BUPI
 • Det europeiska patentverket utfärdade patent nr 2 777 689 för Kerasal Nail®
 • Bolagets partner Menarini Asia-Pacific påbörjade lanseringen av Kerasal Nail® i Kina

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

 • Inga väsentliga händelser

VD-KOMMENTAR
Ett starkt resultat överlag och med lanseringar i Asien som främsta drivkraft resulterade under andra kvartalet i hög försäljningstillväxt, förbättrad lönsamhet och det 21:a kvartalet med sekventiell tillväxt. Jämfört med föregående år ökade omsättningen med 60% (40% vid fast växelkurs) och EBITDA förbättrades med 62%, vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 12% för kvartalet[1] och 17% för första halvåret[2] 2015. Bruttomarginalen på 78% (78%) är fortsatt stark. Den kommersiella EBITDA-marginalen var 18% för andra kvartalet[3] och 25% för första halvåret[4] 2015, vilket återspeglar säsongseffekter och den intensifierade marknadsföringen för våra varumärken under andra kvartalet.

Tillväxt för direktförsäljning i USA
Direktförsäljningen i USA ökade med 76% under andra kvartalet (48% vid fast växelkurs).  Kerasal Nail® ökade sin marknadsandel något till 23%[5], inklusive de två nya produktvarianter som lanserades under första kvartalet. Under det andra kvartalet minskade marknaden för receptfria nagelsvampsprodukter med 11%, påverkad av intensiv annonsering för de nya receptbelagda nagelsvampsläkemedel som lanserades 2014 samt introduktion av fler egna varumärken i vissa apotekskedjor. 
Stark tillväxt inom förskrivningssegmentet har medfört att den totala nagelsvampsmarknaden i USA vuxit kraftigt under de senaste tolv månaderna.

Balmex® (med produkter för blöjeksem) förvärvades i slutet av april och varumärket har direkt bidragit till omsättning och resultat. Integrationen av varumärket har startat enligt plan.

Lanseringar i Asien driver tillväxt av distributörsförsäljningen
Distributörsförsäljningen ökade med 26% under andra kvartalet, exklusive milstolpebetalningar (23% vid fast växelkurs). Som förväntat fortsatte den starka tillväxten på marknaderna i ”övriga världen”, där Asien var den främsta tillväxtmotorn. Lanseringen i Kina inleddes i maj och tidigare lanserade asiatiska marknader har fortsatt att prestera väl, med utmärkta försäljningssiffror för Hongkong och Malaysia.

Försäljningen till distributörer i Europa minskade något under andra kvartalet, men ökade med 14% för första halvåret 2015. Vi ser ytterligare potential på vissa europeiska marknader. Försäljning och marknadsandelar är fortsatt stark i Kanada. Försäljningen av Jointflex® till distributörer var som förväntat lägre under Q2 efter stora leveranser under Q1.

Innovationsmotorn – betydande forskningsanslag för BUPI
Vår innovationsmotor fortsätter att tillföra värde. Utöver de patent som beviljades under första kvartalet, beviljades ett europeiskt patent i maj för en förbättrad formulering för Emtrix®/Nalox™. Vi var också nöjda över att erhålla hög ranking och forskningsanslag från Eurostars. Anslaget på 8,4 MSEK ger väsentlig medfinansiering av en kommande fas III-studie för BUPI, förutsatt att fas II-resultaten som förväntas under fjärde kvartalet 2015 är positiva. Diskussioner med samarbetspartner för MOB-015 går också framåt med fortsatt fokus på att behålla rättigheter för större territorier under fas III.

Utmärkt positionering för ytterligare tillväxt och värdeskapande
Vår basverksamhet är lönsam och växer. Vi fortsätter att fokusera på vårt långsiktiga mål att bli nummer ett inom nagelsvamp och driva tillväxt organiskt samt genom förvärv. Genom en stabil kassaposition, positivt kassaflöde och låg skuldsättning har vi utmärka möjligheter att utnyttja lånefinansiering för ytterligare förvärv.

Peter Wolpert, VD Moberg Pharma


[1] 15% exklusive bokföringsmässiga avsättningar relaterade till incitamentsprogram

[2] 20% exklusive bokföringsmässiga avsättningar relaterade till incitamentsprogram

[3] 21% exklusive bokföringsmässiga avsättningar relaterade till incitamentsprogram

[4] 28% exklusive bokföringsmässiga avsättningar relaterade till incitamentsprogram

[5] Senaste 52 veckornas försäljning av nagelsvampsprodukter i USA, exklusive apotekens egna varumärken, fram till 14 juni 2015.
   Källa: SymphonyIRI


TELEFONKONFERENS
VD Peter Wolpert presenterar rapporten vid en telefonkonferens klockan 15.00 idag, den 11 augusti 2015. Telefon: 08-566 427 00

DENNA INFORMATION
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 augusti 2015, kl. 08.00.  

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
Peter Wolpert, VD Mobil: +46 (0)70-735 71 35, Email: peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO Mobil: +46 (0)70-766 60 30, Email: anna.ljung@mobergpharma.se

För ytterligare information om Moberg Pharmas verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.mobergpharma.se