Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma och Colep ingår avtal för vidareutveckling av MOB-015

STOCKHOLM, 3 november 2015. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) tillkännagav idag att Moberg Pharma och Colep - en ledande global aktör inom konsumentvaruförpackningar och kontraktstillverkning - ingår ett utvecklingsavtal för MOB-015 - en ny utvärtes formulering av terbinafin för nagelsvamp.

Enligt avtalet kommer Coleps Healthcare Division att delfinansiera produktutvecklingen av MOB-015 genom ett utvecklingsprogram som omfattar uppskalning av tillverkningsprocesser, stabilitetsstudier, tillverkning av kliniskt prövningsmaterial för fas 3-programmet, samt farmaceutisk dokumentation för att ansöka om marknadsföringstillstånd i USA och EU. Genom avtalet har Moberg utsett Colep till exklusiv tillverkare av MOB-015 för överenskomna territorier. Moberg kommer att äga alla rättigheter till data och dokumentation som genereras från Coleps utvecklingsprogram och planerar att inleda ett kliniskt fas 3-program under 2016. Parterna kommer också att ingår ett tillverkningsavtal som utnyttjar synergier med andra produkter som Colep för närvarande tillverkar för Moberg. De finansiella villkoren har inte offentliggjorts.

"Vi är mycket nöjda över att bygga vidare på de synergier som genereras från vårt nuvarande samarbete och att Coleps expertis och tillverkningskapacitet kommer att bidra till den fortsatta utvecklingen och kommersialiseringen av MOB-015. Detta avtal minskar Moberg Pharmas utvecklingskostnader för fas 3 och möjliggör en attraktiv framtida tillverkningskostnad för produkten. Innovativa partnerskap som detta är viktiga för vår ambition att ta fram nya behandlingar för behövande patienter och vår vision att bli den ledande aktören inom nagelsvamp", säger Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma AB.

"Vi är glada över att utöka vårt framgångsrika samarbete med Moberg Pharma till att nu även omfatta MOB-015. Vi beslutade att saminvestera i projektet baserat på den betydande marknadspotentialen för MOB-015 samt framgångarna med de övriga produkter som Colep tillverkar för Moberg Pharma", sade Ludwig Bastiaansen, VD för Colep Healthcare Division.                         

Colep Healthcare Division tillhandahåller dedikerad tillverkningskapacitet för läkemedel, medicinsk utrustning och avancerade medicinska tillämpningar.

Om MOB-015 och nagelsvamp
Nagelsvamp är en vanligt förekommande infektion som drabbar cirka 10% av befolkningen. Majoriteten av patienterna går idag utan behandling. Marknaden för receptbelagda preparat växer snabbt efter 2014 års lanseringar av nya utvärtes preparat i Nordamerika och Japan. Moberg Pharma bedömer att USA marknaden har potential att växa till mer än 2 miljarder USD till år 2020 och att försäljningspotentialen hos MOB-015 uppgår till 250 – 500 miljoner USD.

MOB-015 är en internt utvecklad utvärtes formulering av terbinafin som bygger på Moberg Pharmas erfarenhet från sin ledande receptfria nagelsvampsbehandling. Terbinafin är den mest använda tablettbehandlingen mot nagelssvamp med en försäljning som översteg mer än 1 miljard dollar innan patentutgång. Behandling med terbinafin i tablettform medför risker, såsom interaktion med andra läkemedel och leverskador, vilka undviks med topikal behandling. Tidigare försök till topikal behandling med terbinafin har misslyckats på grund av svårigheten att leverera tillräcklig mängd aktiv substans genom nageln.

Moberg Pharma har i labbtester och i fas II-studien visat att MOB-015 levererar höga mikrogramnivåer av terbinafin till nageln samt genom nagelplattan till nagelbädden. Mykologisk läkning hos 54% av patienterna (dvs andelen svampfria patienter) och avsevärd tillväxt av frisk nagelyta observerades hos patienter som slutförde den nyligen genomförda fas II-studien. Resultaten är anmärkningsvärda mot bakgrund av att majoriteten av patienterna hade svårt drabbade naglar; i genomsnitt var ca 60% av nagelytan påverkad av infektionen.

Om denna information               
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08:30 (CET) den 3 november 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Wolpert, VD, Moberg Pharma AB, Tel: +46 707 35 71 35, E-mail: peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO, Tel: +46 (0)70 – 766 60 30, E-mail: anna.ljung@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets produktportfölj av receptfria läkemedel inkluderar produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, Balmex®, Domeboro®, Jointflex®, Vanquish®, and Fergon®. Kerasal Nail® (Nalox™, Emtrix®) är det ledande receptfria preparatet för behandling av nagelsjukdomar i Nordamerika och i Norden. Bolaget växer organiskt såväl som genom förvärv och inlicensiering. Den interna produktutvecklingen fokuser på innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt i klinisk fas, MOB-015 (nagelsvamp) och BUPI (smärtlindring vid oral mukosit). Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie (OMX: MOB) är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm.

Om Colep, www.colep.com
Colep ingår i RAR koncernen och är en ledande global aktör inom konsumentvaruförpackningar och kontraktstillverkning. Med en omsättning på cirka 512 miljoner Euro, sysselsätter Colep omkring 3 800 personer i Portugal, Brasilien, Tyskland, Mexiko, Polen, Spanien, Förenade Arabemiraten och Storbritannien. Som en del av "ACOA, Alliansen för Colep & One Asia", erbjuder Colep sina kunder globala tillverkningslösningar.