Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma återfår rätten till Emtrix® på vissa EU-marknader

STOCKHOLM, 10 november 2015. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) tillkännagav idag att man har nått en överenskommelse med sin partner Meda om att återfå rätten till Emtrix® på vissa EU-marknader där nagelprodukten ännu inte lanserats, bland annat Storbritannien och Polen.

Moberg Pharma och Meda har kommit överens om ett tillägg till parternas befintliga licens- och distributionsavtal så Moberg återfår rätten till nagelprodukten i vissa Europeiska marknader. Detta inkluderar Storbritannien, Polen, Tjeckien och de baltiska länderna. De två företagen fortsätter sitt partnerskap på övriga tretton marknader där produkten har lanserats under varumärkena Naloc® och Nalox® och nått en marknadsledande eller topp 3-position på de flesta av dessa marknader.

"Det är utmärkt att vi fokuserar samarbetet med Meda till den majoritet av marknader som varit framgångsrika. Moberg Pharma kan nu utvärdera alternativ att lansera Emtrix® i egen regi eller genom andra distributörer på övriga marknader för att utnyttja produktens potential", säger Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma AB.

Om denna information               
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08:00 (CET) den 10 november 2015.

Om Emtrix® och nagelsvamp, www.emtrix.com
Emtrix är en utvärtes produkt för att behandla nagelsjukdomar. Efter lanseringen under hösten 2010 blev produkten snabbt marknadsledande i Norden och därefter i USA. Den internationella lanseringen sker via eget marknadsbolag i USA och tio partners med försäljningsrättigheter på 50 marknader, inklusive EU-5, Kina, Turkiet och Ryssland. I USA säljs produkten receptfritt (OTC) under namnet Kerasal Nail®, på andra marknader som Nalox™, Naloc®
och Emtrix®. Säkerhet och effekt har dokumenterats i flera kliniska studier med totalt mer än 600 patienter. Emtrix har en unik, snabb verkningsmekanism och kan åstadkomma synlig förbättring redan efter 2-4 veckors behandling. Nagelsvamp är den vanligast förekommande nagelsjukdomen, drabbar cirka 10 procent av befolkningen och är vanligare bland äldre. Det är allmänt känt att behov föreligger av nya effektiva och säkra utvärtes behandlingsalternativ.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Wolpert, VD, Moberg Pharma AB, Tel: +46 707 35 71 35, E-mail: peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO, Tel: +46 (0)70 – 766 60 30, E-mail: anna.ljung@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets produktportfölj av receptfria läkemedel inkluderar produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, Balmex®, Domeboro®, Jointflex®, Vanquish®, and Fergon®. Kerasal Nail® (Nalox™, Emtrix®) är det ledande receptfria preparatet för behandling av nagelsjukdomar i Nordamerika och i Norden. Bolaget växer organiskt såväl som genom förvärv och inlicensiering. Den interna produktutvecklingen fokuser på innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt i klinisk fas, MOB-015 (nagelsvamp) och BUPI (smärtlindring vid oral mukosit) . Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie (OMX: MOB) är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm.