Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharmas valberedning utsedd

I enlighet med beslut på årsstämman den 11 maj 2015 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en erbjöds att utse en representant att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Eftersom inte alla av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna önskat utse sådan representant har, i enlighet med beslut på årsstämman den 11 maj 2015, den fjärde största aktieägaren/ägargruppen tillfrågats och så vidare intill dess att valberedningen nu består av fyra ledamöter.

Moberg Pharmas valberedning inför årsstämman 2016 utgörs av:

  • Mats Petterson, styrelseordförande
  • Per-Olof Edin, utsedd av Östersjöstiftelsen
  • Elisabet Jamal Bergström, utsedd av Handelsbanken Fonder
  • Anders Rodebjer, utsedd av Wolco Invest

Per-Olof Edin har utsetts till valberedningens ordförande. Valberedningen representerar tillsammans 29,1 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget per 30 september 2015.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2016 framlägga förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och annan ersättning till styrelseledamöterna samt val och arvodering av revisorer. 

Årsstämman 2016 hålls i Stockholm den 18 maj.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Moberg Pharmas valberedning kan göra det via e-post till info@mobergpharma.se senast den 31 december 2015.

Om denna information               
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08:30 (CET) den 17 november 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Wolpert, VD, Moberg Pharma AB, Tel: +46 707 35 71 35, E-mail: peter.wolpert@mobergpharma.se 
Anna Ljung, CFO, Tel: +46 (0)70 – 766 60 30, E-mail: anna.ljung@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets produktportfölj av receptfria läkemedel inkluderar produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, Balmex®, Domeboro®, Jointflex®, Vanquish®, and Fergon®. Kerasal Nail®(Nalox™, Emtrix®) är det ledande receptfria preparatet för behandling av nagelsjukdomar i Nordamerika och i Norden. Bolaget växer organiskt såväl som genom förvärv och inlicensiering. Den interna produktutvecklingen fokuser på innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt i klinisk fas, MOB-015 (nagelsvamp) och BUPI (smärtlindring vid oral mukosit) . Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie (OMX: MOB) är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm.