Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma räknar med att tillkännage fas II-data för BUPI i januari

STOCKHOLM, den 22 december 2015. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelade idag att topline data från fas II-studien för BUPI förväntas tillkännages i januari.

BUPI i form av en sugtablett har undersökts i en klinisk fas II-studie med syfte att visa fördelar jämfört med gängse smärtbehandling. Tidigare i år förlängdes inklusionsperioden på grund av en ändring av inklusionskriterierna, vilket innebar att patienter som skulle ingå i studien behövde ha uppnått ett minsta tröskelvärde för smärta.

"Totalt har 32 patienter som inkluderades efter ändringen av inklusionskriterierna nu slutfört behandlingen. Vi räknar med att tillkännage topline data i januari", säger Kjell Rensfeldt, FoU chef på Moberg Pharma.

Om oral mukosit och BUPI
Oral mukosit (“OM)” orsakar smärtsam inflammation och sårbildning i munslemhinnan. OM är en vanlig och allvarlig komplikation av cancerbehandling som drabbar 80% av patienter som erhåller strålterapi mot cancer i huvud- och nackregionen, nästan samtliga patienter som genomgår benmärgstransplantation och en stor del av de patienter som får cellgiftsbehandling. OM kan hindra patienter att genomgå sin planerade cancerbehandling, ökarrisken för ytterligare sjuklighet och död, samt bidrar till högre sjukvårdskostnader. I USA drabbas ungefär 400 000 cancerpatienter varje år. Teknologin bakom BUPI omfattar nya formuleringar - bland annat som sugtablett - med bupivakain, ett långverkande lokalanestetikum som idag endast är tillgängligt i injicerbar form för andra indikationer.

Denna Information
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08:30 den 22 december 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Wolpert, VD, Moberg Pharma AB, Tel: +46 707 35 71 35, E-mail: peter.wolpert@mobergpharma.se
Kjell Rensfeldt, Chef för forskning och utveckling, Tel: +46 (0)70 - 712 45 32, E-mail: kjell.rensfeldt@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma AB
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, Balmex®, Domeboro®, Jointflex®,, Vanquish®och Fergon®, samt utvecklingsprojekt i fas II. Kerasal Nail®(Emtrix®eller Nalox™ på många marknader) är det ledande preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA och i Norden. Portföljen utvecklas genom förvärv och inlicensiering av produkter samt genom produktutveckling med fokus på innovativ drug delivery av beprövade substanser. Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB). Se www.mobergpharma.se för mer information.