Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Förändring av antalet aktier och röster i Moberg Pharma

STOCKHOLM, 30 december 2015. Antalet aktier och röster i Moberg Pharma AB (publ) har under december 2015 ökat med 215 985 till 14 217 522. Per den 30 december 2015 finns därmed sammanlagt 14 217 522 aktier och röster i bolaget.

Förändringen beror på att teckningsoptioner i Moberg Pharma har utnyttjats inom ramen för bolagets aktiebaserade incitamentsprogram.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 - 735 71 35, e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se

Anna Ljung, CFO, telefon: 070 - 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Om denna information               
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08:30 (CET) den 30 december 2015.

Om Moberg Pharma www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets produktportfölj av receptfria läkemedel inkluderar produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, Balmex®, Domeboro®, Jointflex®, Vanquish®, and Fergon®. Kerasal Nail®(Nalox™, Emtrix®) är det ledande receptfria preparatet för behandling av nagelsjukdomar i Nordamerika och i Norden. Bolaget växer organiskt såväl som genom förvärv och inlicensiering. Den interna produktutvecklingen fokuser på innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt i klinisk fas, MOB-015 (nagelsvamp) och BUPI (smärtlindring vid oral mukosit) . Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie (OMX: MOB) är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm.