Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Förändring i Moberg Pharmas valberedning

Katja Bergqvist ersätter Elisabet Jamal Bergström som Handelsbankens representant i Moberg Pharmas valberedning

Moberg Pharmas valberedning inför årsstämman 2016 utgörs av:

  • Mats Petterson, styrelseordförande
  • Per-Olof Edin, utsedd av Östersjöstiftelsen
  • Katja Bergqvist, utsedd av Handelsbanken Fonder
  • Anders Rodebjer, utsedd av Wolco Invest

Per-Olof Edin har utsetts till valberedningens ordförande. Valberedningen representerar tillsammans 29,1 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget per 30 september 2015.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2016 framlägga förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och annan ersättning till styrelseledamöterna samt val och arvodering av revisorer. 

Årsstämman 2016 hålls i Stockholm den 18 maj.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Wolpert, VD, Moberg Pharma AB, Tel: +46 707 35 71 35, E-mail: peter.wolpert@mobergpharma.se 
Anna Ljung, CFO, Tel: +46 (0)70 – 766 60 30, E-mail: anna.ljung@mobergpharma.se

Om denna information               
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08:30 (CET) den 8 januari 2016.

Om Moberg Pharma www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets produktportfölj av receptfria läkemedel inkluderar produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, Balmex®, Domeboro®, Jointflex®, Vanquish®, and Fergon®. Kerasal Nail® (Nalox™, Emtrix®) är det ledande receptfria preparatet för behandling av nagelsjukdomar i Nordamerika och i Norden. Bolaget växer organiskt såväl som genom förvärv och inlicensiering. Den interna produktutvecklingen fokuser på innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt i klinisk fas, MOB-015 (nagelsvamp) och BUPI (smärtlindring vid oral mukosit) . Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie (OMX: MOB) är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm.