Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma emitterar obligationslån om 300 miljoner kronor på den nordiska obligationsmarknaden för finansiering av tillväxt och förvärv

STOCKHOLM, den 25 januari 2016. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar att bolaget har beslutat att emittera ett femårigt icke säkerställt obligationslån om 300 miljoner kronor med förfall den 29 januari 2021.

Obligationslånet kommer att löpa med en rörlig ränta om Stibor 3m + 6.00% och ha ett totalt rambelopp om 600 miljoner kronor. Moberg Pharma avser att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm inom 30 dagar.

För att möjliggöra framtida tillväxt, avser Moberg Pharma att genomföra betydande investeringar under 2016, med fokus på stärkta varumärkesplattformar för bolagets strategiska varumärken i USA, ökad internationell distribution, förvärv av ytterligare produkter samt start av fas III för MOB-015 i egen regi.

Carnegie Investment Bank och Swedbank har agerat finansiella rådgivare och Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare i transaktionen.

”Vi är mycket nöjda över det stora intresset för obligationen bland svenska och nordiska investerare trots en i övrigt utmanande marknad. Emissionen stärker vår finansiella position ytterligare och är ett viktigt led i att finansiera bolagets tillväxt- och förvärvsstrategi. Det är utmärkt att bolaget nu också har tillgång till obligationsmarknaden och därigenom finansiering som inte skapar utspädning för aktieägarna”, säger Peter Wolpert, VD Moberg Pharma.

Denna Information
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08:00 den 25 januari 2016.

Om Moberg Pharma AB (publ)
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, Balmex®, Domeboro®, Jointflex®, Vanquish® och Fergon®, samt utvecklingsprojekt i fas II. Kerasal Nail® (Emtrix® eller Nalox™ på många marknader) är det ledande preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada och i flera EU-länder, och lanseras för närvarande i Sydostasien. Portföljen utvecklas genom förvärv och inlicensiering av produkter samt genom produktutveckling med fokus på innovativ drug delivery av beprövade substanser. Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB). Se www.mobergpharma.se för mer information.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Wolpert, VD, Telefon: +46 707 35 71 35, E-mail: peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO, Telefon: +46 707 66 60 30, E-mail: anna.ljung@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma AB (publ)
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, Balmex®, Domeboro®, Jointflex®, Vanquish®och Fergon®, samt utvecklingsprojekt i fas II. Kerasal Nail®(Emtrix®eller Nalox™ på många marknader) är det ledande preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada och i flera EU-länder, och lanseras för närvarande i Sydostasien. Portföljen utvecklas genom förvärv och inlicensiering av produkter samt genom produktutveckling med fokus på innovativ drug delivery av beprövade substanser. Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB). Se www.mobergpharma.se för mer information.