Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma AB Bokslutskommuniké 2015

STARKT KVARTAL FÖR VÅR INNOVATIONSMOTOR

PERIODEN (HELÅRET 2015)

 • Nettoomsättning 285,6 MSEK (200,2)
 • EBITDA 47,0 MSEK (25,3)
 • EBITDA för befintlig produktportfölj 69,7 MSEK (43,4)
 • Rörelseresultat (EBIT) 35,8 MSEK (17,2)
 • Resultat efter skatt 26,7 MSEK (12,3)
 • Resultat per aktie 1,85 SEK (0,96)
 • Operativt kassaflöde per aktie 2,12 SEK (1,38)
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015

FJÄRDE KVARTALET (OKT-DEC 2015)

 • Nettoomsättning 53,7 MSEK (44,5)
 • EBITDA 4,6 MSEK (3,6)
 • EBITDA för befintlig produktportfölj 9,7 MSEK (9,1)
 • Rörelseresultat (EBIT) 1,7 MSEK (1,4)
 • Resultat efter skatt 1,5 MSEK (-0,3)
 • Resultat per aktie 0,11 SEK (-0,02)
 • Operativt kassaflöde per aktie 0,15 SEK (0,42)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Moberg Pharma och Colep ingick ett utvecklingsavtal för MOB-015
 • Moberg Pharma återfick rättigheter till Emtrix för vissa EU marknader, bl a Storbritannien och Polen
 • Inlösta optionsprogram ökade antalet aktier och röster under december med 215 985 till 14 217 522

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

 • Positiva data för BUPI vid smärtbehandling hos cancerpatienter som lider av oral mukosit
 • Emission av obligationslån om 300 miljoner kronor på för finansiering av tillväxt och förvärv


VD-KOMMENTAR


Vår innovationsmotor levererade positiva fas II-resultat för BUPI, framsteg för MOB-015 och säkrad finansiering för tillväxt och förvärv. Det fjärde kvartalet är lågsäsong för vår kommersiella portfölj, som ändå levererade en ökad försäljning och förbättrad lönsamhet. Jämfört med föregående år ökade nettoomsättningen med 43 % (21 % vid fast växelkurs), och EBITDA ökade med 86 %, vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 9 % för kvartalet och 16 % för helåret. Bruttomarginalen ligger fortsatt starkt på 69 % (72 %). Den kommersiella EBITDA-marginalen var 18 % för fjärde kvartalet och 24 % för helåret. Vi fortsätter mot vårt långsiktiga mål - att uppnå en EBITDA-marginal på 25 %. Rörelseresultatet och vinsten fördubblades på årsbasis under 2015.

Stark tillväxt för direktförsäljningen i USA
Direktförsäljningen i USA ökade med 37 % under fjärde kvartalet (20 % vid fast växelkurs). Kerasal Nail® upprätthöll sin ledande position med 22 %[1] marknadsandel. Den totala nagelsvampsmarknaden (receptfria och receptbelagda produkter) fortsätter att öka, men marknaden för receptfria produkter minskade med 9 % under 2015. Vi fortsätter arbetet med att förstärka våra strategiska varumärken och är nöjda med integrationen av Balmex® som förvärvades tidigare under 2015.

Lanseringar i Asien driver tillväxt av distributörsförsäljningen
2015 års lanseringar i Asien fortsätter att driva tillväxt och har lett till att försäljningen i övriga världen ökade med 91 % för helåret. Distributörsförsäljningen varierar mellan kvartalen, i synnerhet under lanseringar i nya territorier. Distributörsförsäljningen i sin helhet minskade med 11 % under fjärde kvartalet (även i fast växelkurs), men ökade med 29 % för helåret (23 % vid fast växelkurs). Våra nagelprodukter har hittills lanserats på fem asiatiska marknader med mycket goda resultat. Förberedelserna för ytterligare marknader går också bra. Försäljningen till distributörer i Europa ökade med 120 % under fjärde kvartalet, och ökade med 7 % för helåret. Vi återtog rättigheterna till Emtrix® på vissa EU-marknader, och fortsätter vår utvärdering av alternativ för kommersialisering.

Innovationsmotorn – hög aktivitetsnivå
Fas III-förberedelserna för MOB-015 går framåt med full fart och enligt plan. Uppskalning och övriga utvecklingsaktiviteter som utförs hos vår leverantörspartner Colep går bra. Vi har genomfört möten med regulatoriska myndigheter i USA och flera EU-länder, färdigställt fas III-planer och valt partner för att genomföra kliniska fas III-studier med start under andra halvåret.

I januari 2016 redovisade vi positiva data för BUPI i en fas II-studie med patienter som lider av oral mukosit. BUPI gav en signifikant bättre smärtlindring jämfört med enbart traditionell smärtbehandling. Ytterligare analyser av resultaten från fas II-studien pågår.

I januari 2016 genomförde vi en obligationsemission om 300 miljoner kronor, som tillför lånefinansiering för tillväxt och förvärv. Fokus ligger på att förvärva kommersiella tillgångar, främst för vår USA-verksamhet samt att öka tillväxten för våra strategiska varumärken.

Stärkt position för att driva tillväxt och värdeskapande
Vi har fortsatt fokus på vårt långsiktiga mål att bli nummer ett inom nagelsvampsområdet samt driva tillväxt organiskt och genom riktade förvärv. Framstegen inom samtliga affärsområden under föregående år – och vår stärkta finansiella ställning – ger oss en utmärkt position för ytterligare tillväxt och värdeskapande.

Peter Wolpert, VD Moberg Pharma


[1] Försäljningsintäkterna inom Retail i USA för nagelsvampsprodukter, exklusive butikernas egna varumärken, i så kallade Multioutlet-butiker (varuhus/gallerior) under de senaste 52 veckorna fram till 27 december 2015 enligt en rapport från SymphonyIRI.

TELEFONKONFERENS
VD Peter Wolpert presenterar rapporten vid en telefonkonferens klockan 15.00 idag, den 17 februari 2016. Telefon: 08-566 426 95

DENNA INFORMATION
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till offentliggörande den 17 februari 2016, kl. 8.00.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Peter Wolpert, verkställande direktör, tel. 08-522 307 00, peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO, tel. 08-522 307 01, anna.ljung@mobergpharma.se

För ytterligare information om Moberg Pharmas verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.mobergpharma.se