Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma avyttrar tre varumärken för 10 miljoner USD

STOCKHOLM, 7 mars, 2016. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar att bolaget har ingått ett avtal med Strides Pharma Inc för att avyttra varumärkena Jointflex, Fergon och Vanquish för en total köpeskilling om 10 miljoner USD plus lagervärdet vid tillträdet.

Moberg Pharmas strategi är att bygga värde genom lönsam tillväxt av strategiska varumärken, förädling av utvecklingsprojekt samt förvärv.

De tre avyttrade varumärkena omsatte totalt 6,1 miljoner USD år 2015 och följde med i tidigare förvärv av strategiska tillgångar. Avyttringen medför en reavinst på 3 miljoner USD och möjliggör ytterligare fokus för Moberg Pharma på dess kärnverksamhet.

Transaktionen förväntas slutföras inom cirka fyra veckor.

“Vi är nöjda med transaktionen som möjliggör ytterligare fokus på våra strategiska tillgångar och förvärvsaktiviteter. Transaktionen resulterar också i en reavinst för våra aktieägare", säger Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma.

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.00 den 7 mars 2016.

För ytterligare information:
Peter Wolpert, CEO, Telefon: +46 707 35 71 35, E-mail: peter.wolpert@mobergpharma.se
Mats Pettersson, Styrelseordförande, Telefon: +46 8 522 307 00, E-mail: info@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma AB (publ)
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, Emtrix®, Balmex®och Domeboro®. Kerasal Nail®(Emtrix®eller Nalox™ på många marknader) är det ledande preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada och i flera EU-länder, och lanseras för närvarande i Sydostasien. Bolaget växer organiskt och genom förvärv. Intern produktutveckling fokuserar på innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt som genomgått kliniska fas II studier, MOB-015 (nagelsvamp) samt BUPI (smärtlindring vid oral mukosit). Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB). Se www.mobergpharma.se för mer information.