Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma och Cadila Pharmaceuticals ingår avtal för fas III utveckling och kommersialisering av BUPI

STOCKHOLM, 22 mars, 2016. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att Moberg Pharma och Cadila Pharmaceuticals Limited - ett av de största läkemedelsbolagen i Indien – ingår ett utvecklings- och licensavtal för BUPI - en ny sugtablett med bupivakain för smärtlindring för patienter med oral mukosit.

Under utvecklings- och licensavtalet kommer Cadila Pharmaceuticals genomföra ett fas III-program i Indien och beviljas en exklusiv licens att kommersialisera BUPI i Indien och Afrika, med undantag för Sydafrika. Moberg Pharma får rätt att använda alla data som genereras från utvecklingsprogrammet utanför Indien och Afrika och royalty på Cadila Pharmaceuticals försäljning. Parterna avser också inför den efterföljande kommersiella att diskutera leveransavtal. De finansiella villkoren har inte offentliggjorts.

En nyligen rapporterad fas II-studie visade att BUPI uppfyllde behandlingsmålen avseende effekt och biverkningar. I juni 2015 fick Moberg Pharma ett forskningsanslag från Eurostars som medfinansierar en fas III-studie för BUPI i Europa. Detta avtal med Cadila i kombination med anslaget från Eurostars innebär att Mobergs investering för fas III-studier väsentligt reduceras.

”Vi ser fram emot samarbetet med Cadila Pharmaceuticals. Detta avtal utnyttjar bägge bolagens innovationsförmåga samt Cadilas resurser inom klinisk utveckling, tillverkning och kommersialisering i Indien. Innovativa partnerskapsmodeller ökar Mobergs Pharma möjligheter att utveckla nya behandlingar för behövande patienter och skapar också värde för bolagets aktieägare", säger Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma AB.

"I linje med vår filosofi att ta fram innovativa lösningar för viktiga medicinska behov, så är vi mycket glada över att samarbeta med Moberg Pharma. BUPI ger möjlighet att utveckla mer effektiv smärtlindring för patienter med oral mukosit, ett tillstånd med hög prevalens i Indien", säger Dr. Rajiv I. Modi, Styrelseordförande och VD för Cadila Pharmaceuticals Ltd., Indien.

Om oral mukosit och BUPI
Oral mukosit (“OM)” orsakar smärtsam inflammation och sårbildning i munslemhinnan. OM är en vanlig och allvarlig komplikation av cancerbehandling som drabbar 80% av patienter som erhåller strålterapi mot cancer i huvud- och nackregionen, nästan samtliga patienter som genomgår benmärgstransplantation och en stor del av de patienter som får cellgiftsbehandling. OM kan hindra patienter att genomgå sin planerade cancerbehandling, ökar risken för ytterligare sjuklighet och död, samt bidrar till högre sjukvårdskostnader. I USA drabbas ungefär 400 000 cancerpatienter varje år. Teknologin bakom BUPI omfattar nya formuleringar - bland annat som sugtablett - med bupivakain, ett långverkande lokalanestetikum som idag endast är tillgängligt i injicerbar form för andra indikationer.

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.30 den 22 mars 2016.

För ytterligare information:
Peter Wolpert, CEO, Telefon: +46 707 35 71 35, E-mail: peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO, Phone: +46 (0)70 – 766 60 30, E-mail: anna.ljung@mobergpharma.se
Dr. Manjul Joshipura, Vice President, Medical Services: +91 – 2718 – 225001-15 (Ext. 857), Email: manjul.joshipura@cadilapharma.co.in

Om Moberg Pharma AB (publ)
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, Balmex®och Domeboro®. Kerasal Nail®(Emtrix®eller Nalox™ på många marknader) är det ledande preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada och i flera EU-länder, och lanseras för närvarande i Sydostasien. Bolaget växer organiskt och genom förvärv. Intern produktutveckling fokuserar på innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt som genomgått kliniska fas II studier, MOB-015 (nagelsvamp) samt BUPI (smärtlindring vid oral mukosit). Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB). Se www.mobergpharma.se för mer information.

Om Cadila Pharmaceuticals Ltd, www.cadilapharma.com
Cadila Pharmaceuticals Limited är ett av de största privatägda läkemedelsföretagen i Indien, med huvudkontor i Ahmedabad i delstaten Gujarat, Indien. Under de senaste sex decennierna har Cadila utvecklat och tillverkat läkemedel för försäljning och distribution i över 100 länder runt om i världen. Portföljen spänner över 45 terapiområden inklusive hjärta-kärl, mage-tarm, smärta, anti-infektion och antibiotika, respiratoriska läkemedel, diabetes och immunologiska preparat. Cadila Pharmaceuticals har mer än 7 000 anställda, varav mer än 200 personer utanför Indien i 49 länder däribland Afrika, OSS, Japan och USA. Cadila Pharmaceuticals var det första indiska företaget att få IND godkännanden av FDA för kliniska prövningar som genomförs i Indien. Bolaget har totalt lämnat in 5 INDs till US FDA.