Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma slutför avyttringen av tre varumärken för 10,4 miljoner USD

STOCKHOLM, 4 april, 2016. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar att bolaget har slutfört avyttringen av Jointflex, Fergon och Vanquish varumärkena till Strides Pharma Inc. för en total köpeskilling om 10,4 miljoner USD, varav 0,4 miljoner USD utgör lagervärdet.

Moberg Pharmas strategi är att bygga värde genom lönsam tillväxt av strategiska varumärken, förädling av utvecklingsprojekt samt förvärv. Avyttringen möjliggör ytterligare fokus för Moberg Pharma på dess kärnverksamhet.

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.30 den 4 april 2016.

För ytterligare information:
Peter Wolpert, CEO, Telefon: +46 707 35 71 35, E-mail: peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO, Telefon: +46 707 66 60 30, E-mail: anna.ljung@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma AB (publ)
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, Balmex®och Domeboro®. Kerasal Nail®(Emtrix®eller Nalox™ på många marknader) är det ledande preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada och i flera EU-länder, och lanseras för närvarande i Sydostasien. Bolaget växer organiskt och genom förvärv. Intern produktutveckling fokuserar på innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt som genomgått kliniska fas II studier, MOB-015 (nagelsvamp) samt BUPI (smärtlindring vid oral mukosit). Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB). Se www.mobergpharma.se för mer information.