Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma AB delårsrapport januari - mars 2016

POSITIVA FAS 2 DATA FÖR BUPI OCH TILLVÄXTFINANSIERING SÄKRAD

FÖRSTA KVARTALET
•    Nettoomsättning 69,5 MSEK (73,2)
•    EBITDA 3,4 MSEK (17,4)
•    EBITDA för befintlig produktportfölj 7,0 MSEK (25,6)
•    Rörelseresultat (EBIT) 0,5 MSEK (14,9)
•    Resultat efter skatt -5,6 MSEK (10,9)
•    Resultat per aktie -0,40 SEK (0,75)
•    Operativt kassaflöde per aktie -0,25 SEK (-0,35)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET
•    Positiva fas 2 data för BUPI vid smärtbehandling hos cancerpatienter som lider av oral mukosit
•    Avtal med Cadila Pharmaceuticals för fas 3 utveckling och regional kommersialisering av BUPI
•    Emission av obligationslån om 300 miljoner kronor för finansiering av tillväxt och förvärv
•    Avyttring av tre varumärken för 10 miljoner USD (transaktionen slutfördes i april)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET
•    Avyttringen av Jointflex, Fergon och Vanquish slutfördes

VD-KOMMENTAR
Trots att lägre försäljning i Europa påverkade tillväxt och lönsamhet under Q1, säkrade vi viktiga komponenter för framtida tillväxt. Relanseringen av Kerasal Nail® stärker vår marknadsandel i USA och lanseringarna i Asien fortsätter att utvecklas väl. Vår innovationsmotor levererade såväl positiva fas 2 data som ett samarbetsavtal för BUPI och fas 3-förberedelselserna för MOB-015 avancerar enligt plan. Vi säkrade finansiering för tillväxtinvesteringar och förvärv genom en obligationsemission om 300 miljoner kronor samt avyttring av tre mindre varumärken för 10 miljoner USD.

Försäljningen ökade i Asien och USA, men den totala nettoomsättningen minskade med 5% (minskning med 6% i fast valuta) till följd av lägre försäljning i Europa. Som tidigare kommunicerats gör vi betydande investeringar för att repositionera varumärket Kerasal® i USA, vilket påverkar lönsamheten på kort sikt. EBITDA-marginalen minskade till 5% under kvartalet och till 12% för de senaste 12 månaderna. Bruttomarginalen under kvartalet blev 70% (78%), på grund av förändrad produktmix samt volymrabatter till större distributörer, vilket möjliggör marknadsinvesteringar för framtida tillväxt. EBITDA för den befintliga produktportföljen uppgick till 10% för första kvartalet och 18% för de senaste 12 månaderna.

Positiv initial respons på relanseringen av Kerasal Nail i USA
Direktförsäljningen i USA ökade med 4% under första kvartalet (3% vid fast växelkurs) tack vare tillskottet av Balmex. Vår prioritet i USA har varit att bryta en negativ trend för Kerasal® genom repositionering av varumärket. I mars initierades marknadskampanjer, med ny förpackningsdesign och tv-reklam. Den initiala responsen från konsumenter är lovande, men syns ännu inte i omsättningen. De senaste 12 veckorna ökade marknadsandelen från 22% till 25%  och resulterade i 9% värdetillväxt (i konsumentledet) i en minskande kategori (-8%)1.

Den 1 april avyttrade vi tre mindre varumärken för 10 MUSD, vilket resulterade i en kapitalvinst på 3 MUSD (inkluderas i resultatet för Q2). Avyttringen frigör också resurser till våra strategiska varumärken och framtida förvärv.

Distributörsförsäljningen minskade, men lanseringen i Asien går fortsatt framåt
Distributörsförsäljningen minskade med 15% under första kvartalet (minskning med 14% vid fast växelkurs). Den Europeiska försäljningen minskade pga höga lagernivåer vid kvartalets start samt kvartalsvisa variationer. I Asien har lanseringarna fortsatt att utvecklas väl och försäljningen i övriga världen växte med 31%. Emtrix® och Kerasal Nail® har etablerat en marknadsledande position i de flesta lanserade länderna i regionen. Testlanseringar har inletts på flera viktiga marknader som förväntas bidra till långsiktig tillväxt.

Hög aktivitetsnivå för vår innovationsmotor
Fas 3-förberedelserna för MOB-015 avancerar enligt plan. Rekrytering av patienter väntas starta under andra halvåret. Det var glädjande att vi kunde rapportera positiva fas 2-data för BUPI. Resultaten visade att behandling med BUPI minskade smärtnivån med 31% jämfört med gängse smärtbehandling. Samarbetsavtalet med Cadila Pharma och anslag från Eurostars ingår i vår riskbegränsande strategi, som möjliggör att generera fas 3-data till en begränsad investering. Vi planerar att påbörja patientrekryteringen till fas 3 under första halvåret 2017.

Båda utvecklingsprojekten har potential att driva betydande tillväxt för oss under de närmaste åren, genom en kombination av licensavtal och egen försäljning i utvalda områden.

Vi ökar takten på vår affärsutveckling med en stärkt kassaposition. Fokus för vår affärsutveckling är att förstärka vår kommersiella produktportfölj, främst med receptfria produkter för vår amerikanska verksamhet.

Fokus på värdeskapande
I vår firar Moberg Pharma tioårsjubileum! Det är med stolthet jag ser tillbaka på teamets framgångar under dessa år. Trots lägre tillväxt och lönsamhet under detta kvartal, är jag övertygad om att vi är på rätt väg för att nå våra långsiktiga mål. Vi fortsätter att fokusera på att bli nummer ett inom nagelsvampsprodukter och driva tillväxt såväl organiskt som genom förvärv.

Peter Wolpert, VD Moberg Pharma

TELEFONKONFERENS
VD Peter Wolpert presenterar rapporten vid en telefonkonferens klockan 15.00 idag, den 10 maj 2016. Telefon: 08-566 426 95

DENNA INFORMATION
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj 2015, kl. 08:00.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
Peter Wolpert, verkställande direktör, tel. 08-522 307 00, peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO, tel. 08-522 307 01, anna.ljung@mobergpharma.se