Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma meddelar beviljande av flera patent för MOB-015

STOCKHOLM, 18 maj, 2016 - Moberg Pharma AB (OMX: MOB) ger en uppdatering om immaterialrättsligt skydd för MOB-015, bolagets produktkandidat för utvärtes behandling av nagelsvamp. Beviljanden av patent samt meddelande om kommande beviljande har nyligen erhållits för flera marknader. De patent som beviljas förväntas vara i kraft till år 2032.

"Dessa patent är av stor betydelse för Moberg Pharma, eftersom de säkrar immateriella rättigheter för MOB-015 till åtminstone år 2032 på viktiga marknader där vi planerar att sälja eller licensiera produkten. De representerar ett väsentligt tillägg till vår patentportfölj som nu innehåller 12 utfärdade patent och 27 patentansökningar inom fyra olika patentfamiljer”, säger Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma AB.

De beviljade patenten omfattar nya topikala formuleringar av allylaminer (inklusive terbinafin), samt behandlingsmetoder för nagelsvamp med de nya formuleringarna. Formuleringarna möjliggör förbättrad penetration av terbinafin in i och genom nageln.

Sedan februari 2015 har Moberg fått motsvarande patent beviljade i USA, Kanada, EU, Japan, Mexiko, Singapore och Sydafrika. Meddelande om kommande patentbeviljande har utfärdats i Australien, Israel och Ryssland. Aktiva ansökningar pågår i flera andra områden, bland annat Brasilien, Kina, Hongkong, Indonesien, Indien och Sydkorea.

Moberg planerar att starta fas 3-programmet för MOB-015 under andra halvan av 2016. Moberg Pharma har - i labbtest såväl som i en klinisk fas 2-studie - visat att MOB-015 levererar höga mikrogramnivåer av terbinafin in i nageln samt genom nagelplattan till nagelbädden. Mykologisk läkning hos 54% av patienterna och avsevärd frisk nageltillväxt observerades hos de 24 patienter som slutförde fas 2-studien. Resultaten är anmärkningsvärda då majoriteten av patienterna hade svårt drabbade naglar; i genomsnitt var ca 60% av nagelytan drabbad av infektionen. Plasmanivåer av terbinafin efter MOB-015 behandling var väsentligt lägre än vid tablettbehandling, vilket minskar risken för leverskada och andra systemiska biverkningar förknippade med tablettbehandling.

Om denna information               
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08:30 (CET) den 18 maj 2016.

Om MOB-015 och nagelsvamp
Nagelsvamp är en vanligt förekommande infektion som drabbar cirka 10% av befolkningen. Majoriteten av patienterna går idag utan behandling. Marknaden för receptbelagda preparat växer snabbt efter lanseringar under år 2014 av nya utvärtes preparat i Nordamerika och Japan. Moberg Pharma bedömer att den amerikanska marknaden har potential att växa till mer än 2 miljarder dollar till år 2020 och att den årliga försäljningspotentialen för MOB-015 uppgår till 250-500 miljoner dollar.

MOB-015 är en egenutvecklad topikal formulering av terbinafin som tagits fram av Moberg Pharma och bygger på företagets ledande receptfria nagelsvampsbehandling. Terbinafin är den mest använda tablettbehandlingen mot nagelssvamp med en försäljning som översteg mer än 1 miljard dollar innan patentutgång. Tablettbehandling med terbinafin medför risker, såsom interaktion med andra läkemedel och leverskador, vilka undviks med topikal behandling. Tidigare försök till topikal behandling med terbinafin har misslyckats på grund av svårigheten att leverera tillräckligt med aktiv substans genom nageln. Moberg Pharmas prekliniska och kliniska data bekräftar att MOB-015 levererar effektiva nivåer av terbinafin till nageln och till nagelbädden.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 - 735 71 35, E-post: peter.wolpert@mobergpharma.se
Kjell Rensfeldt, F&U chef, telefon: 070 - 712 45 32, E-post: kjell.rensfeldt@mobergpharma.se  

Om Moberg Pharma AB (publ)
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, Balmex®och Domeboro®. Kerasal Nail®(Emtrix®eller Nalox™ på många marknader) är det ledande preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada och i flera EU-länder och lanseras för närvarande i Sydostasien. Bolaget växer organiskt och genom förvärv. Intern produktutveckling fokuserar på innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt som genomgått kliniska fas-2 studier, MOB-015 (nagelsvamp) samt BUPI (smärtlindring vid oral mukosit). Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB). Se www.mobergpharma.se för mer information.