Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma förvärvar tre varumärken från Prestige Brands i USA

STOCKHOLM, 30 juni 2016. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) förvärvar New Skin®, Fiber Choice® och PediaCare®, tre väletablerade receptfria varumärken i USA från Prestige Brands, Inc. Varumärkena gav Prestige 24,4 miljoner dollar i omsättning för de senaste 12 månaderna fram till den 31 mars är 2016. Köpeskillingen är 40 miljoner dollar och Moberg Pharma förväntar sig att de förvärvade varumärkena kommer att bidra till bolagets EBITDA med cirka 5 miljoner dollar för de efterföljande 12 månaderna efter slutförande av transaktionen. Förvärvet finansieras genom tillgängliga likvida medel och en utökning av Mobergs utestående obligationslån.

De förvärvade varumärkena kommer att säljas genom Mobergs etablerade försäljningskanaler i USA, via apotekskedjor som CVS, Walgreens och Rite Aid samt på stormarknader som Walmart och Target.

New Skin® står för huvuddelen av lönsamheten i den förvärvade portföljen och passar väl in i Mobergs strategiska fokus på hudområdet. New Skin är det ledande receptfria varumärket i USA för flytande förband. Produkten är bakteriedödande, torkar snabbt och bildar en klar skyddande yta.

Utöver New Skin® innehåller den förvärvade portföljen ytterligare två väletablerade varumärken, Fiber Choice® och PediaCare®. Fiber Choice® har ett brett sortiment av fibertillskott för förbättrad matsmältning. PediaCare® är ett starkt varumärke med fokus på produkter för barn, inom framför allt förkylning och smärta.

Baserat på Moberg Pharmas kostnadsstruktur och redovisningsprinciper motsvarar förvärvspriset cirka 8 gånger förväntad EBITDA för de förvärvade varumärkena för de följande 12 månaderna efter förvärvet. Transaktionen förväntas vara slutförd i juli 2016. 

Moberg finansierar förvärvet genom tillgängliga likvida medel och utökning av företagets utestående obligationslån. Obligationslånet har ett rambelopp om 600 miljoner kronor, varav 300 miljoner kronor utnyttjades i januari 2016. Utökningen av lånet i samband med förvärvet förväntas uppgå till högst 85 miljoner kronor. Obligationslånet är noterat på Nasdaq Stockholm.

"Detta förvärv är i linje med vår strategi och en utmärkt användning av likvida medel från obligationslånet och avyttringen av mindre varumärken tidigare i år. Förvärvet tillför skalfördelar och värde till vår amerikanska verksamhet samt ytterligare ett starkt varumärke inom hudområdet. De förvärvade varumärkena kommer direkt att bidra väsentligt till vår försäljning och vinst och även till vårt långsiktiga finansiella mål att leverera lönsam tillväxt och en EBITDA-marginal på 25%. Genom de senaste förvärven från Bayer, Chattem och Prestige har vi etablerat viktiga relationer som kommer att vara till nytta också för framtida transaktioner", säger Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma AB.

"Vi ser goda möjligheter att bygga vidare på New Skin®. Det är ett ledande varumärke med spännande utsikter för tillväxt. Vi kommer att dra nytta av vår innovationsmotor för att ytterligare addera värde till varumärket och ser fram emot att erbjuda New Skin, Fiber Choice® och PediaCare® till konsumenter och återförsäljare", säger Jeff Vernimb, GM Moberg Pharma Nordamerika.

Hansen Law har anlitats som juridisk rådgivare för förvärvet. Carnegie Investment Bank och Swedbank har anlitats som finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson som legal rådgivare i samband med utökningen av obligationslånet.

Om denna information               
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08:00 (CET) den 30 juni 2016.

För ytterligare information kontakta: 
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 - 735 71 35, e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se 
Anna Ljung, CFO, telefon: 070 - 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se 

Om Moberg Pharma www.mobergpharma.se 
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, Balmex® och Domeboro®. Kerasal Nail® (Emtrix® eller Nalox™ på många marknader) är det ledande preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada och i flera EU-länder och lanseras för närvarande i Sydostasien. Bolaget växer organiskt och genom förvärv. Intern produktutveckling fokuserar på innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt som genomgått kliniska fas-2 studier, MOB-015 (nagelsvamp) samt BUPI (smärtlindring vid oral mukosit). Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).