Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma utökar sitt utestående obligationslån med 85 miljoner kronor

STOCKHOLM, 30 juni 2016. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) har utökat företagets utestående obligationslån (ISIN: SE0007953989) med 85 miljoner kronor. Emissionslikviden kommer att användas för att delvis finansiera förvärvet av New Skin®, Fiber Choice® och PediaCare®, samt för generella bolagsändamål.

Obligationen emitterades till 100,50% av det nominella värdet, vilket indikerar en ränta om Stibor 3m + 5.88%. Efter emissionen kommer företagets totala utestående obligationslån uppgå till 385 miljoner kronor inom ett rambelopp om 600 miljoner kronor. Obligationslånet är noterat på Nasdaq Stockholm och företaget kommer att ansöka om notering av de nya obligationerna på Nasdaq Stockholm. Likviddag för de nya obligationerna är satt till 5 juli 2016. 

”Vi är mycket nöjda över det stora intresset för obligationen bland svenska och nordiska investerare. Vår fortsatta aktivitet på företagsobligationsmarknaden stärker vår tillgång till finansiering som inte skapar utspädning för aktieägarna och vi är väldigt nöjda att ha kunnat emittera de nya obligationerna till en premie till det nominella värdet, trots senaste tidens marknadsturbulens” säger Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma AB.

Carnegie Investment Bank och Swedbank har agerat finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson som legal rådgivare i samband med utökningen av obligationslånet.

Om denna information               
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 15:30 (CET) den 30 juni 2016.

För ytterligare information kontakta:                  
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 - 735 71 35, e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO, telefon: 070 - 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.com
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, Balmex® och Domeboro®. Kerasal Nail® (Emtrix® eller Nalox™ på många marknader) är det ledande preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada och i flera EU-länder och lanseras för närvarande i Sydostasien. Bolaget växer organiskt och genom förvärv. Intern produktutveckling fokuserar på innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt som genomgått kliniska fas-2 studier, MOB-015 (nagelsvamp) samt BUPI (smärtlindring vid oral mukosit). Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).