Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Europeiskt patent beviljat för BUPI

STOCKHOLM, den 19 oktober 2016 – Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att det europeiska patentverket (EPO) har utfärdat patent nr 2701681 för BUPI, som för närvarande är under utveckling mot oral mukosit.

Det nya patentet skyddar sugtabletter och andra formuleringar med ett lokalanestetikum, däribland bupivakain, för lokal administration i mun eller svalg. Patentet skyddar också användningen vid oral mukosit hos cancerpatienter. Detta patentskydd förväntas vara i kraft till år 2031. Aktiva patentansökningar pågår också i USA och Kanada. 

"Patentet i Europa ger Moberg ett viktigt immateriellt skydd för BUPI", kommenterar Peter Wolpert, Moberg Pharmas VD. "Detta patent är en milstolpe för utvecklingsprogrammet och en viktig del av vår strategi för att etablera ett brett patentskydd för våra produkter." 

Tidigare i år meddelade företaget positiva fas 2-resultat för BUPI vid smärtlindring i samband med oral mukosit hos patienter som erhållit strålterapi mot cancer i huvud- och nackregionen. Det primära effektmåttet uppnåddes med hög statistisk signifikans. Företaget planerar nu en fas 3-studie som ska genomföras i Europa och delfinansieras med anslag från Eurostars. En andra fas 3-studie kommer att genomföras i Indien och finansieras av Mobergs partner Cadila Pharmaceuticals. Avtalet med Cadila i kombination med Eurostars anslag innebär att Mobergs investering i fas 3-programmet med BUPI reduceras avsevärt. 

Om denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, kl. 08.30 (CET) den 19 oktober 2016.  

Om oral mukosit och BUPI
Oral mukosit (“OM)” orsakar smärtsam inflammation och sårbildning i munslemhinnan. OM är en vanlig och allvarlig komplikation av cancerbehandling som drabbar 80% av patienter som erhåller strålterapi mot cancer i huvud- och nackregionen, nästan samtliga patienter som genomgår benmärgstransplantation och en stor del av de patienter som får cellgiftsbehandling. OM kan hindra patienter att genomgå sin planerade cancerbehandling, ökar risken för ytterligare sjuklighet och död, samt bidrar till högre sjukvårdskostnader. I USA drabbas ungefär 400 000 cancerpatienter varje år.  

Den patentskyddade teknologin bakom BUPI omfattar nya formuleringar - bland annat som sugtablett - med bupivakain, ett långverkande lokalanestetikum som idag endast är tillgängligt i injicerbar form för andra indikationer. I fas 2-studien upplevde gruppen som behandlades med BUPI 31 % lägre smärtnivå i munnen eller svalget jämfört med standardbehandling mot smärtan (p = 0,0032). Skillnaden i enbart munnen var än mer påtaglig, där BUPI reducerade smärtan med 50 % jämfört med standardbehandling (p=0,0002).

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 – 735 71 35, e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se
Kjell Rensfeldt, chef för F&U, telefon: 070 – 712 45 32, e-post: kjell.rensfeldt@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.com
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, Balmex®, New Skin®, Domeboro®, Fiber Choice® och PediaCare®. Kerasal Nail® (Emtrix® eller Nalox™ på många marknader) är det ledande preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada samt i flera länder i EU och Sydostasien. Bolaget växer organiskt och genom förvärv. Intern produktutveckling fokuserar på innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt som genomgått kliniska fas 2-studier, MOB-015 (nagelsvamp) samt BUPI (smärtlindring vid oral mukosit). Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).