Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma AB delårsrapport januari - september 2016

KRAFTIG TILLVÄXT i FÖRSÄLJNING OCH LÖNSAMHET

PERIODEN (JAN-SEPT 2016)*

 • Nettoomsättning 244,9 MSEK (231,9)
 • EBITDA 65,9 MSEK (42,4)
 • EBITDA för befintlig produktportfölj 76,0 MSEK (59,9)
 • Rörelseresultat (EBIT) 55,1 MSEK (34,1)
 • Resultat efter skatt 35,1 MSEK (25,1)
 • Resultat per aktie 2,45 SEK (1,76)
 • Operativt kassaflöde per aktie -1,64 SEK (1,99)

TREDJE KVARTALET (JUL-SEPT 2016)

 • Nettoomsättning 104,1 MSEK (66,6)
 • EBITDA 29,0 MSEK (13,8)
 • EBITDA för befintlig produktportfölj 32,6 MSEK (18,1)
 • Rörelseresultat (EBIT) 23,4 MSEK (10,9)
 • Resultat efter skatt 12,8 MSEK (8,8)
 • Resultat per aktie 0,89 SEK (0,61)
 • Operativt kassaflöde per aktie -1,47 SEK (0,80)

* Resultatet inkluderar en reavinst i Q2 om 41,1 MSEK från avyttringen av Jointflex®, Fergon® och Vanquish®

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • Investigational New Drug (IND) ansökan för fas 3 lämnades in till US Food and Drug Administration (FDA) samt motsvarande ansökningar till myndigheterna i Tyskland, Polen och Kanada för MOB-015
 • FDA godkände bolagets IND ansökan för att starta fas 3 studier med MOB-015 och bolaget har fått motsvarande godkännanden från myndigheterna i Kanada, Polen* och Tyskland. Inklusion av patienter till fas 3 studierna har påbörjats i såväl Nordamerika som Europa.
 • Förvärv av tre varumärken i USA från Prestige Brands i USA slutfördes 7 juli. Köpeskillingen uppgick till 40 MUSD och varumärkena förväntas bidra med 5 MUSD i EBITDA för 12m perioden efter transaktionen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

 • Europeiskt patent beviljades för BUPI. Patentet förväntas vara i kraft till år 2031
 • Moberg Pharma kallade till obligationsägarmöte för att öka bolagets flexibilitet vid förvärvsfinansiering.

*Godkännandet från Polska myndigheter erhölls i oktober

VD-KOMMENTAR

Utvecklingen under Q3 var mycket positiv och vi ser tydliga resultat av de strategiska investeringarna under Q1 och Q2. Teamet har redan nu lyckats uppnå alla viktiga milstolpar för 2016 - vi genomförde ett förvärv som breddar portföljen och utökar den amerikanska verksamheten avsevärt, vi erhöll samtliga myndighetsgodkännanden och har påbörjat patientrekryteringen för fas 3-studierna med MOB-015 i Nordamerika och Europa och Kerasal Nail® har fortsatt rekordhög marknadsandel i USA efter nylanseringen i början av året.

Kraftig tillväxt i omsättning och lönsamhet
Den totala nettoomsättningen i Q3 ökade med 56 procent (56 procent i fast valuta). Nettoomsättningen exklusive avyttringar och förvärv ökade med 28 procent. EBITDA ökade med 110 procent till 29 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal på 28 procent för kvartalet och på 23 procent för de senaste 12 månaderna[1]. Bruttomarginalen under kvartalet minskade till 69 procent (73 procent), vilket avspeglar den förändrade produktmixen. Den kommersiella EBITDA-marginalen ökade till 31 procent (27 procent) under tredje kvartalet och 28 procent (25 procent) för de senaste 12 månaderna.

Viktiga milstolpar – integration av förvärvade varumärken och patientrekrytering för fas 3 med MOB-015
Som väntat har de förvärvade varumärkena - framför allt New Skin® - bidragit avsevärt till resultatet för tredje kvartalet. De förvärvade varumärkena säljs via Mobergs nuvarande kanaler för receptfria läkemedel i USA vilket möjliggör en smidig integration och ger skalfördelar. Integrationen förväntas vara slutförd under 2016, i enlighet med plan.

Samtliga myndighetsgodkännanden har erhållits för fas 3-studier med MOB-015 i USA, Kanada, Tyskland och Polen. Patientrekryteringen har startat - målet är att rekrytera 700 patienter till mitten av 2017. Såväl MOB-015 som BUPI har potential att driva väsentlig tillväxt under de kommande åren genom en kombination av licensavtal och egen försäljning på utvalda marknader. För BUPI erhölls nyligen första patentgodkännandet - en viktig milstolpe som ger patentskydd i EU till 2031.

Direktförsäljning – Tillväxt genom förvärvade varumärken och rekordstor marknadsandel för Kerasal Nail®
Direktförsäljningen ökade med 61 procent under Q3 (ökning med 60 procent i fast valuta). Exklusive avyttringar och förvärv var försäljningsökningen 12 procent. Marknadsinvesteringarna under högsäsongen bidrog till ytterligare ökad marknadsandel för Kerasal Nail® och förbättrad lönsamhet. Marknadsandelen under högsäsongen[2] steg till 29 procent (24% föregående år). Kerasal Nail® bidrog till att hela kategorin åter växte (L26W: +2 procent). I Storbritannien fortskrider lanseringen enligt plan.

Tillväxt även för distributörsförsäljningen – i Asien och Europa
Distributörsförsäljningen ökade med 42 procent (40 procent i fast valuta) och 88 procent exklusive avyttrade varumärken. I övriga världen ökade försäljningen med 62 procent (exklusive avyttrade varumärken) där Emtrix®/Kerasal Nail® fortsatte att ta ledande positioner i de flesta lanserade länderna. Det senaste tillskottet är en framgångsrik lansering i Taiwan. Den dynamiska asiatiska marknaden utgör en betydande tillväxtmöjlighet på lång sikt. En ”glokal” strategi som avspeglar de olika marknadsförhållandena i regionen är avgörande för framgång. Vi fortsätter att fördjupa lanserings- och livscykelstrategier på dessa marknader i nära samarbete med vår partner Menarini APAC. Försäljningen i Europa utvecklades väl och ökade med 158 procent (exklusive avyttrade varumärken).

Positiv utveckling ger möjligheter till fortsatt värdeskapande
Årets framsteg och goda resultat skapar nya möjligheter. För att säkra optimal finansiering av ytterligare förvärvsmöjligheter har vi engagerat Carnegie Investment Bank som rådgivare och kallar idag till obligationsägarmöte under vilket vi vill säkra flexibilitet till ytterligare lånefinansiering. Förslaget stöds av de största obligationsägarna och förenklar våra möjligheter att i samband med förvärv av lönsamma tillgångar emittera ytterligare 215 MSEK inom nuvarande obligationsram.

Vi har en beprövad kommersiell nischstrategi som möjliggör lönsam tillväxt med stor potential till rimlig risk. Flera intressanta affärsmöjligheter är kontinuerligt under utvärdering, bland annat säkrade vi nyligen en exklusiv option från Prestige Brands som ger möjlighet att till slutet på 2017 förvärva Dermoplast – ett attraktivt amerikanskt varumärke inom hudområdet. Optionen ger oss rätt att vid ett tillfälle genomföra en utvärdering av Dermoplast på exklusiv basis och efter sådan utvärdering avgöra om vi önskar att fullfölja ett förvärv av Dermoplast eller ej. Vi har nyligen informerat Prestige Brands om vår önskan att initiera sådan utvärdering.

Sammantaget är jag mycket nöjd med utvecklingen och våra fortsatta möjligheter att skapa värden och ta bolaget till nästa nivå.
Peter Wolpert, VD Moberg Pharma


[1] Observera att de senaste 12 månaderna omfattar kapitalvinst från varumärkesavyttringen på 41,4 MSEK under andra kvartalet 2016

[2] Försäljning till slutkonsument i USA för nagelsvampsprodukter, exklusive apotekens egna varumärken, i Multioutlet-butiker (stormarknader och apotekskedjor) under de senaste 26 veckorna fram till 2 oktober 2016, enligt SymphonyIRI.


Telefonkonferens

VD Peter Wolpert presenterar rapporten vid en telefonkonferens klockan 15.00 idag,
den 8 november 2016. Telefon 08-566 426 95

Om denna information
Denna information är sådan information som Moberg Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 november 2016 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 – 735 71 35, e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO, telefon: 070 – 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se