Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma avyttrar PediaCare för 5 miljoner USD

STOCKHOLM, 24 november, 2016 - Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar att bolaget har ingått ett avtal med Strides Pharma Inc för att avyttra varumärket PediaCare® för en total köpeskilling om 5 miljoner USD plus lagervärdet vid tillträdet.

Moberg Pharmas strategi är att bygga värde genom lönsam tillväxt av strategiska varumärken, förädling av utvecklingsprojekt samt förvärv.

PediaCare® ingick i en portfölj som förvärvades i juli 2016, där huvudsyftet var att förvärva New Skin®, ett strategiskt varumärke för Moberg Pharma. New Skin® står för huvuddelen av lönsamheten i den förvärvade portföljen. Avyttringen av PediaCare® medför ingen reavinst eller reaförlust och möjliggör ytterligare fokus för Moberg Pharma på dess kärnverksamhet.

Transaktionen förväntas slutföras inom cirka fyra veckor.

“Vi är nöjda med avyttringen som möjliggör ytterligare fokus på våra strategiska tillgångar och förvärvsaktiviteter", säger Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma.

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, kl. 08.00 (CET) den 24 november 2016.  

För ytterligare information kontakta: 
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 – 735 71 35, e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se 

Anna Ljung, CFO, telefon: 070 – 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se 

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se   Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, Balmex®, New Skin®, Domeboro® och Fiber Choice®. Kerasal Nail® (Emtrix® eller Nalox™ på många marknader) är det ledande preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada samt i flera länder i EU och Sydostasien. Bolaget växer organiskt och genom förvärv. Intern produktutveckling fokuserar på innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt som genomgått kliniska fas 2-studier, MOB-015 (nagelsvamp) samt BUPI (smärtlindring vid oral mukosit). Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).