Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma erhåller obligationsinnehavares godkännande avseende ökad flexibilitet för förvärvsfinansiering

STOCKHOLM, den 28 november 2016 – Moberg Pharma AB (OMX: MOB) har erhållit godkännande från obligationsinnehavarna avseende förslag om ökad flexibilitet för Bolagets utestående obligationslån. Godkännandet ger Bolaget förbättrad möjlighet att optimera finansiering av lönsamma förvärv.

Moberg Pharmas icke-säkerställda obligationslån förfaller 2021 och omfattar maximalt 600 000 000 kronor, varav 385 000 000 kronor är utestående (”Obligationerna”). Den 8 november 2016 kallade Moberg Pharma till ett obligationsägarmöte, i form av ett skriftligt förfarande, för att erhålla en dispens från innehavarna av Obligationerna (”Dispensefterfrågan” och ”Dispensen”). Syftet med Dispensefterfrågan är att möjliggöra för Moberg Pharma att till fullo utnyttja det utestående obligationslånet och möjliggöra finansiering av värdeskapande förvärv som för närvarande utvärderas. Fokus är fortsatt kopplat till förvärv av lönsamma varumärken som enkelt kan integreras i Moberg Pharmas nuvarande infrastruktur.

Svarsperioden löpte ut den 25 november 2016 och tillräckligt antal röster har inkommit för att uppfylla kvorumkravet. Dispensefterfrågan har erhållit en majoritet överstigande 99 procent (motsvarande cirka 74 procent av det totala antalet utestående Obligationer) och Dispensen har därmed beviljats.

Möjligheten att utnyttja Dispensen, vilken möjliggör för bolaget att vid ett enstaka tillfälle i samband med förvärv öka sin nettoskuld i förhållande till EBITDA till max 4,5 gånger, gäller omedelbart efter den 25 november 2016 och fram till slutet av 2017. Vid ett utnyttjande av Dispensen kommer Moberg Pharma att betala en dispensavgift till innehavarna av Obligationerna om 0,5 procent av Obligationernas utestående nominella belopp vid tidpunkten för utnyttjande av Dispensen.

”Vi uppskattar den ökade flexibilitet som våra obligationsägare gett bolaget och därmed stärkt våra möjligheter att optimera finansieringen av värdeskapande förvärv”, kommenterar Peter Wolpert, Moberg Pharmas VD.

För ytterligare information om Dispensen hänvisas till bolagets pressmeddelande från den 8 november 2016.

Moberg Pharma anlitade Carnegie Investment Bank som finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå som legal rådgivare i samband med Dispensefterfrågan.

Om denna information 
Moberg Pharma offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, kl. 08:30 (CET) den 28 november 2016.  

För ytterligare information kontakta: 
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 – 735 71 35, e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se  
Anna Ljung, CFO, telefon: 070 – 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se 

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se  
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, Balmex®, New Skin®, Domeboro®, Fiber Choice® och PediaCare®. Kerasal Nail® (Emtrix® eller Nalox™ på många marknader) är det ledande preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada samt i flera länder i EU och Sydostasien. Bolaget växer organiskt och genom förvärv. Intern produktutveckling fokuserar på innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt som genomgått kliniska fas 2-studier, MOB-015 (nagelsvamp) samt BUPI (smärtlindring vid oral mukosit). Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).