Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma utökar sitt utestående obligationslån med 215 miljoner kronor

STOCKHOLM, 7 december 2016. Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma”) (OMX: MOB) utökar bolagets utestående obligationslån (ISIN: SE0007953989) med 215 MSEK. Emissionslikviden kommer att användas för att delfinansiera förvärvet av DermoPlast®.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG ELLER SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Obligationerna emitteras till 102,75 procent av det nominella värdet, vilket indikerar en ränta om Stibor 3m + 5,27 procent där Stibor 3m tillämpas med ett golv om 0. Efter emissionen kommer bolagets totala utestående obligationslån uppgå till 600 MSEK, vilket motsvarar obligationslånets totala rambelopp. Obligationslånet är noterat på Nasdaq Stockholm och bolaget kommer att ansöka om notering av de nya obligationerna på Nasdaq Stockholm. Likviddag för de nya obligationerna är satt till 14 december 2016.

Emissionen av ytterligare obligationer innebär att Moberg Pharma utnyttjar den dispens som erhållits från obligationsinnehavarna. Dispensavgiften om 0,5 procent av obligationernas i dag utestående nominella belopp kommer att utbetalas till de som är direktregistrerade i den av Euroclear Sweden förda skuldboken per 12 december 2016. Utbetalningen är beräknad att äga rum den 19 december 2016. Innehavare vars obligationer är förvaltarregistrerade erhåller dispensavgiften via sin förvaltare.

Vi är mycket glada för det stöd vi erhållit från våra obligationsägare samt för det stora intresse som visats för emissionen. Tack vare detta genomför vi emissionen till en premie mot nominellt belopp och säkrar därigenom det kapital som krävs för att kunna slutföra förvärvet av DermoPlast®. DermoPlast® förväntas från och med januari 2017 ge ett väsentligt bidrag till bolagets lönsamhet och operativa kassaflöde”, säger Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma.

Carnegie Investment Bank och Swedbank har anlitats som finansiella rådgivare och Gernandt & Danielsson som legal rådgivare i samband med utökningen av obligationslånet.

Om denna information               
Ovanstående information är information som Moberg Pharma AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 15:00 (CET) den 7 december 2016.

För ytterligare information kontakta:                 
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 - 735 71 35, e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO, telefon: 070 - 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, Balmex®, New Skin®, Domeboro®, Fiber Choice® och PediaCare® (pågående avyttring). Kerasal Nail® (Emtrix® eller Nalox™ på många marknader) är det ledande preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada samt i flera länder i EU och Sydostasien. Bolaget växer organiskt och genom förvärv. Intern produktutveckling fokuserar på innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt som genomgått kliniska fas 2-studier, MOB-015 (nagelsvamp) samt BUPI (smärtlindring vid oral mukosit). Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).