Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma offentliggör prospekt avseende upptagande till handel av nya aktier

STOCKHOLM, 16 december 2016. Prospektet avseende upptagande till handel av aktier i Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma”) finns nu tillgängligt på bolagets hemsida, www.mobergpharma.se, samt på bolagets kontor Gustavslundsvägen 42 5 tr, 167 51 Bromma. Även handlingar som införlivats i prospektet genom hänvisning finns tillgängliga enligt ovan.

 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG ELLER SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Prospektet har upprättats med anledning av upptagande till handel av 1 414 586 nya aktier i Moberg Pharma. Aktierna utgör del av de aktier som gavs ut i samband med den riktade nyemissionen till svenska och internationella investerare av institutionell karaktär som offentliggjordes den 7 december 2016. Aktierna förväntas tas upp till handel omkring den 20 december 2016.

Om denna information               
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 22.00 (CET) den 16 december 2016.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om förvärv av värdepapper i USA eller i någon annan jurisdiktion. Värdepapper som det refereras till i detta pressmeddelande får inte erbjudas eller försäljas i USA eller i någon annan jurisdiktion i avsaknad av registrering under tillämplig värdepapperslagstiftning eller ett undantag från sådan registrering.
 

För ytterligare information kontakta:                 
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 - 735 71 35, e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO, telefon: 070 - 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, Balmex®, New Skin®, Domeboro®, Fiber Choice® och PediaCare® (pågående avyttring). Kerasal Nail® (Emtrix® eller Nalox™ på många marknader) är det ledande preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada samt i flera länder i EU och Sydostasien. Bolaget växer organiskt och genom förvärv. Intern produktutveckling fokuserar på innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt som genomgått kliniska fas 2-studier, MOB-015 (nagelsvamp) samt BUPI (smärtlindring vid oral mukosit). Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).