Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma slutför avyttringen av PediaCare för 5,6 MUSD

STOCKHOLM, 20 december 2016 - Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar att bolaget har slutfört avyttringen av varumärket PediaCare® till Strides Arcolab International Limited, UK för en total köpeskilling om 5,6 miljoner USD, varav 0,6 miljoner USD utgör lagervärdet.

Moberg Pharmas strategi är att bygga värde genom lönsam tillväxt av strategiska varumärken, förädling av utvecklingsprojekt samt förvärv.

PediaCare® ingick i en portfölj som förvärvades i juli 2016, där huvudsyftet var att förvärva New Skin®, ett strategiskt varumärke för Moberg Pharma. Avyttringen av PediaCare® medför ingen reavinst eller reaförlust och möjliggör ytterligare fokus för Moberg Pharma på dess kärnverksamhet.

Rådgivare
Hansen Law anlitades som legal rådgivare för försäljningen av PediaCare®.  

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, kl. 08.30 (CET) den 20 december 2016. 

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 – 735 71 35, e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO, telefon: 070 – 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se 
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, Balmex®, New Skin®, Domeboro® och Fiber Choice®. Kerasal Nail® (Emtrix® eller Nalox™ på många marknader) är det ledande preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada samt i flera länder i EU och Sydostasien. Bolaget växer organiskt och genom förvärv. Intern produktutveckling fokuserar på innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt som genomgått kliniska fas 2-studier, MOB-015 (nagelsvamp) samt BUPI (smärtlindring vid oral mukosit). Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).