Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Förändring av antalet aktier och röster i Moberg Pharma

STOCKHOLM, 30 december 2016. Antalet aktier och röster i Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma”) har under december 2016 ökat med 3 122 654 i december 2016. Per den 30 december 2016 finns därmed sammanlagt 17 411 842 aktier och röster i bolaget.

Antalet aktier och röster har ökat dels till följd av den riktade nyemission om totalt 2 843 504 aktier som Moberg Pharma AB (publ) annonserade den 7 december 2016 och dels till följd av att 279 150 aktier har tillkommit efter utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för Moberg Pharmas aktiebaserade incitamentsprogram. Nyemissionerna och utnyttjandet av teckningsoptionerna innebär att antalet aktier och röster har ökat med 3 122 654 stycken från 14 289 188 stycken till 17 411 842 stycken och att aktiekapitalet har ökat med 312 265,40 kronor från 1 428 918,80 kronor till 1 741 184,20 kronor.

Denna information
Denna information är sådan information som Moberg Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 8.30 (CET) den 30 december 2016.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 – 735 71 35, e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO, telefon: 070 – 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se  
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, Balmex®, New Skin®, Domeboro®och Fiber Choice®. Kerasal Nail®(Emtrix®eller Nalox™ på många marknader) är det ledande receptfria preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada samt i flera länder i EU och Sydostasien. Bolaget växer organiskt och genom förvärv. Intern produktutveckling fokuserar på innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt som genomgått kliniska fas 2-studier, MOB-015 (nagelsvamp) samt BUPI (smärtlindring vid oral mukosit). Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).