Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma slutför förvärv av DermoPlast från Prestige Brands

STOCKHOLM, 31 december 2016. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) har nu slutfört förvärvet av DermoPlast® från Prestige Brands, Inc i enlighet med de villkor som kommunicerades 6 december. Köpeskillingen uppgick till 47,6 MUSD plus lagervärde.

DermoPlast® är en utvärtes spray som används för att lindra smärta och klåda vid hudsprickor och hudskador. DermoPlast® kommer att säljas genom Moberg Pharmas etablerade försäljningskanaler i USA, via apotekskedjor som exempelvis CVS, Walgreens och Rite Aid samt på stormarknader som exempelvis Walmart och Target, samt direkt till sjukhus. Sjukhusförsäljningen riktar sig framför allt till kvinnor för användning vid hudsprickor, skador och ingrepp i underlivet i samband med och efter förlossning.

Moberg Pharma finansierade förvärvet genom en kombination av befintlig kassa samt en nyligen genomförd riktad nyemission och en emission av obligationer.

DermoPlast® kommer ingå bland Moberg Pharmas strategiska varumärken och förväntas bli bolagets näst största produkt. DermoPlast® förväntas bidra positivt till såväl Moberg Pharmas vinst som kassaflöde per aktie, även inräknat finansieringskostnader, direkt efter slutförandet av transaktionen. För vidare information se bolagets pressmeddelanden publicerade den 6 december 2016 och 7 december 2016.

Rådgivare
Hansen Law anlitades som legal rådgivare för förvärvet av DermoPlast®.  

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, kl. 08.30 (CET) den 31 december 2016.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 – 735 71 35, e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO, telefon: 070 – 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se
Jeff Vernimb, GM Moberg Pharma North America, telefon: +1 (908) 420 9492, E-mail: jvernimb@mobergpharma.com

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se  
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, Balmex®, DermoPlast®, New Skin®, Domeboro®och Fiber Choice®. Kerasal Nail®(Emtrix®eller Nalox™ på många marknader) är det ledande receptfria preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada samt i flera länder i EU och Sydostasien. Bolaget växer organiskt och genom förvärv. Intern produktutveckling fokuserar på innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt som genomgått kliniska fas 2-studier, MOB-015 (nagelsvamp) samt BUPI (smärtlindring vid oral mukosit). Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).