Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharmas VD säljer aktier - förblir långsiktig större ägare

STOCKHOLM, 16 februari 2017. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar att Peter Wolpert, grundare och vd på Moberg Pharma, har sålt 164 601 aktier i Moberg Pharma.

Efter försäljningen äger Peter Wolpert 435 399 aktier och kvarstår således som en av bolagets tio största ägare. Därutöver äger han personaloptioner som berättigar till teckning av ytterligare 125 000 aktier.

"Försäljningen görs av privatekonomiska skäl och jag planerar inte att sälja ytterligare aktier. Jag har stor tilltro till Moberg Pharmas framtidsutsikter och ser fram emot att fortsätta utveckla bolagets verksamhet”, säger Peter Wolpert, VD på Moberg Pharma.

Transaktionen har rapporterats till Finansinspektionen i enlighet med gällande regelverk.

Denna information
Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, kl. 16.00 (CET) den 16 februari 2017.
 

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 – 735 71 35, e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se  
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, Balmex®, DermoPlast®, New Skin®, Domeboro® och Fiber Choice®. Kerasal Nail® (Emtrix® eller Nalox™ på många marknader) är det ledande receptfria preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada samt i flera länder i EU och Sydostasien. Bolaget växer organiskt och genom förvärv. Intern produktutveckling fokuserar på innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt i inkluderar två projekt i sen klinisk fas, MOB-015 (nagelsvamp, fas 3-studier pågår) samt BUPI (smärtlindring vid oral mukosit, fas 3-förberedelser pågår). Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).