Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma AB delårsrapport januari - mars 2017

FORTSATT STARK ÖKNING AV EBITDA

FÖRSTA KVARTALET (JAN-MAR 2017)

 • Nettoomsättning 104,6 MSEK (69,5)
 • EBITDA 16,7 MSEK (3,4)
 • EBITDA för den kommersiella verksamheten 21,0 MSEK (7,0)
 • Rörelseresultat (EBIT) 6,9 MSEK (0,5)
 • Resultat efter skatt -3,0 MSEK (-5,6)
 • Resultat per aktie -0,17 SEK (-0,40)
 • Operativt kassaflöde per aktie -0,17 SEK (-0,25)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • Rikstäckande lansering i Japan av Zanmira® Nail (Kerasal Nail®)
 • Utökad distribution för New Skin® Spray via Walmart och Walgreens
 • Valberedningen föreslår Sara Brandt till ny styrelseledamot

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

 • Utökad distribution för Dermoplast® via Walmart och CVS

VD-KOMMENTAR

Året har startat intensivt med fokus på våra större varumärken, inklusive nyförvärven, som utvecklas väl och bidrar till både tillväxt och lönsamhet. Den utökade lanseringen i Japan innebär möjligheter på en av världens största marknader och vår pipeline avancerar enligt plan.

Under det första kvartalet ökade omsättningen med 51 % till 104 MSEK och EBITDA femdubblades från 3,4 MSEK till 16,7 MSEK. Tillväxten är framförallt driven av våra förvärv, New Skin® och Dermoplast®, som tillsammans med Kerasal Nail® står för betydligt mer än två tredjedelar av försäljningen och en ännu högre andel av lönsamheten. Kerasal Nail® har en fortsatt stark utveckling med bibehållen marknadsandel sedan föregående års nylansering. Samtidigt ser vi en något svagare utveckling för våra mindre varumärken, vilket är en naturlig följd av att vi väljer att satsa resurserna där de ger störst utdelning. Vi ser goda möjligheter att fortsätta driva organisk tillväxt för våra stora varumärken.

Vi är förväntansfulla inför den utökade lanseringen av Zanmira® Nail (Kerasal Nail®) i Japan som startar med full kraft under det andra kvartalet. Den rikstäckande kampanjen sker i direkt samarbete med vår lokala samarbetspartner CMIC Group och är en betydande satsning från deras sida. Om lanseringen faller väl ut kan Japan komma att bli en av våra största distributionsmarknader. Samtidigt fortskrider vårt samarbete med Menarini runtom i Asien. Distributörsförsäljningen minskade något under det första kvartalet på grund av högre lagernivåer i Asien, medan försäljningen till distributörer i Europa ökade.

Vår pipeline fortsätter att avancera. För BUPI väntar närmast ansökningarna om att påbörja fas 3-programmet medan patientrekryteringen till fas 3-studierna för MOB-015 fortskrider och förväntas slutföras under året. I en färsk undersökning bland närmare 90 amerikanska läkare framgår ett betydande behov av en produkt som MOB-015. Resultaten stärker oss i vår uppfattning om potentialen i vår pipeline där jag personligen ser MOB-015 som bolagets största tillgång.

Närmast avvaktar vi utfallet av den japanska lanseringen, där merparten av produktleveranserna för lanseringen sker och faktureras under andra kvartalet. Vi ser också fram emot att följa utvecklingen för våra största varumärken med utökad distribution för våra förvärv och starkare försäljningsargument för Kerasal Nail® lagom till högsäsongen i USA.

Peter Wolpert, VD Moberg Pharma

TELEFONKONFERENS
VD Peter Wolpert presenterar rapporten vid en telefonkonferens klockan 15.00 idag, den 9 maj 2017. Telefon 08-566 426 95

DENNA INFORMATION
Moberg Pharma offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, kl 08.00 (CET) den 9 maj 2017.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 – 735 71 35, e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se

Anna Ljung, CFO, telefon: 070 – 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se