Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Positiva data från klinisk studie för Kerasal Nail/Emtrix

Moberg Pharma AB (OMX: MOB) rapporterar positiva kliniska data för Kerasal Nail®/ Emtrix®. Av studien framgår att produkten ger synbar förbättring redan efter en vecka för naglar drabbade av såväl nagelsvamp som nagelpsoriasis. Resultaten presenteras vid EADV i Genève i september 2017 och kommer att publiceras i tidskriften Dermatology och är tillgänglig online på http://www.karger.com/DOI/10.1159/000478257.

I en öppen klinisk multicenterstudie med 103 patienter, undersöktes de tidiga effekterna av behandling med Kerasal Nail®/ Emtrix® (K101-03) på naglar drabbade av nagelsvamp och/eller nagelpsoriasis. Av resultaten framgår att hela 76% upplevde synbar förbättring redan efter en vecka, en andel som ökade till 92 % efter åtta veckor; studiens primära resultatmått. I gruppen med nagelpsoriasis uppvisade 94 % av patienterna synbar förbättring efter åtta veckor.  

De positiva resultaten från patienter med nagelpsoriasis, liksom studien som helhet, möjliggör starkare försäljningsargument för Kerasal Nail®/ Emtrix®, något som är av stor betydelse för kommande satsningar på samtliga marknader”, säger Peter Wolpert, VD Moberg Pharma.

Den kliniska studien genomfördes på åtta studiecenter i Italien under 2016. Resultaten presenteras under European Academy of Dermatology and Venerology Congress (EADV) i Genève den 13–17 september 2017 och publiceras nu i tidskriften Dermatology under titeln Early visible improvements during K101-03 treatment: an open-label multicenter clinical investigation in patients with onychomycosis and/or nail psoriasis.   

Denna information
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 8.30 (CET) den 7 augusti 2017.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 – 735 71 35, e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO, telefon: 070 – 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se 

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, Balmex®, Dermoplast®, New Skin®, Domeboro® och Fiber Choice®. Kerasal Nail® (Emtrix® Zanmira® eller Nalox™ på många marknader) är det ledande receptfria preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada samt i flera länder i EU och Sydostasien. Bolaget växer organiskt och genom förvärv. Intern produktutveckling fokuserar på innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt i sen klinisk fas, MOB-015 (nagelsvamp, fas 3-studier pågår) samt BUPI (smärtlindring vid oral mukosit, fas 3-förberedelser pågår). Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).