Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Mindre textkorrigering i delårsrapport för januari – juni 2017

Moberg Pharma AB (OMX: MOB) har gjort en mindre korrigering i löptexten på sidan 8 i delårsrapporten för januari – juni 2017. En delmängdssiffra (inklusive jämförelsedata) i första stycket på sidan 8 var korrekt angiven i den tabell som åsyftades, men återgavs felaktigt i den beskrivande löptexten. Detta är nu korrigerat och den korrekta versionen av delårsrapporten återfinns på bolagets hemsida.

I delårsrapporten för januari – juni 2017 har det blivit ett mindre fel i första stycket på sidan 8, i den löptext som beskriver omsättningens utveckling under andra kvartalet. Siffran i löptexten överensstämde tidigare inte med innehållet i den tabell som åsyftas, vilket har korrigerats i den version av delårsrapporten som nu är publicerad på bolagets hemsida. Korrekt innehåll är som följer: 

”Nettoomsättningen uppgick till 136,1 MSEK (71,3), en ökning med 91 % jämfört med föregående år. Kerasal Nail® stod för 53,2 MSEK (49,0), Dermoplast® stod för 26,0 MSEK (0) medan övriga produkter, inklusive New Skin®, bidrog med 56,8 (22,3) MSEK. Tillsammans utgör den globala försäljningen för de tre största varumärkena Kerasal Nail®, Dermoplast® och New Skin® mer än två̊ tredjedelar av omsättningen och en ännu högre andel av lönsamheten.” 

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, kl. 18:30 (CET) den 8 augusti 2017.  

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 – 735 71 35, e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO, telefon: 070 – 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se 

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, Balmex®, Dermoplast®, New Skin®, Domeboro® och Fiber Choice®. Kerasal Nail® (Emtrix® Zanmira® eller Nalox™ på många marknader) är det ledande receptfria preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada samt i flera länder i EU och Sydostasien. Bolaget växer organiskt och genom förvärv. Intern produktutveckling fokuserar på innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt i sen klinisk fas, MOB-015 (nagelsvamp, fas 3-studier pågår) samt BUPI (smärtlindring vid oral mukosit, fas 3-förberedelser pågår). Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).