Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma delårsrapport januari – juni 2017

VÅRA TRE STÖRSTA VARUMÄRKEN UTVECKLAS VÄL ”Kerasal Nail® nådde en marknadsandel om 29 % samtidigt som vi har utökat distributionen för både Dermoplast® och New Skin®. Rekryteringen till MOB-015-studien har tagit längre tid än förväntat, men ser ut att ta fart efter ett antal åtgärder”, säger Peter Wolpert, VD Moberg Pharma.

PERIODEN (JAN-JUN 2017)*

 • Nettoomsättning 240,7 MSEK (165,3)
 • EBITDA 26,5 MSEK (36,8/-4,3**)
 • EBITDA för befintlig produktportfölj 35,7 MSEK
  (43,3/2,7**)
 • Rörelseresultat (EBIT) 6,9 MSEK (31,8/-9,4**)
 • Resultat efter skatt -10,8 MSEK (22,3/-18,8**)
 • Resultat per aktie efter utspädning -0,62 SEK (1,56)
 • Operativt kassaflöde per aktie -1,61 SEK (-0,16)

ANDRA KVARTALET (APR-JUN 2017)*

 • Nettoomsättning 136,2 MSEK (71,3)
 • EBITDA 9,8 MSEK (33,4/-7,8**)
 • EBITDA för befintlig produktportfölj 14,7 MSEK
  (36,4/-4,7**)
 • Rörelseresultat (EBIT) 0 MSEK (31,2/-9,9**)
 • Resultat efter skatt -7,8 MSEK (28,0/-13,2**)
 • Resultat per aktie efter utspädning -0,45 SEK (1,96)
 • Operativt kassaflöde per aktie -1,44 SEK (0,09)

* Jämförelsesiffrorna inkluderar en reavinst i Q2 2016 om 41,1 MSEK från avyttringen av Jointflex®, Fergon® och Vanquish ®

** Exklusive reavinst                            

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Utökad distribution för Dermoplast® via Walmart och CVS
 • Sara Brandt invald till ny styrelseledamot
 • Inlösta optionsprogram ökade antalet aktier och röster med 28 920

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

 • Positiva data från klinisk studie för Kerasal Nail®/Emtrix®

TELEFONKONFERENS

VD Peter Wolpert presenterar rapporten vid en telefonkonferens klockan 15.00 idag, den 8 augusti 2017.  Telefon 08-566 426 95

DENNA INFORMATION

Moberg Pharma offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, kl 08.00 (CET) den 8 augusti 2017.

VD-KOMMENTAR

Efter ett år av betydande förvärv utgör direktförsäljningen i USA omkring 90 % av bolagets totala omsättning. Våra tre största varumärken står för huvuddelen av bolagets intjäning och vi har under det andra kvartalet gjort betydande investeringar och satsningar på dessa varumärken med god initial respons. Parallellt utvecklas vår pipeline med två fas 3-program med potential som vida överstiger vår nuvarande portfölj.  Rekryteringen till MOB-015-studien har tagit längre tid än förväntat, men ser ut att ta fart efter ett antal åtgärder. Vi arbetar också med full kraft med kommersialiseringsplanerna för MOB-015. 

Under det andra kvartalet ökade försäljningen med 91 % till 136 MSEK, varav 2 % var organisk tillväxt. EBITDA[1] stärktes med 18 MSEK till 10 MSEK. Marknadsföringsinsatserna är säsongsbetonade och toppar under andra kvartalet (55 %[2] av försäljningen) men bidrar till omsättning och lönsamhet framöver. Vi förväntar oss starkare kassaflöden under det andra halvåret i enlighet med vårt säsongsmönster samt reglering av engångsposter om 18 MSEK.

Försäljningen för både New Skin® och Dermoplast® utvecklas enligt plan och de båda varumärkena är nu helt integrerade i verksamheten, där de vid sidan om Kerasal Nail® står för en allt högre andel av vår omsättning och lönsamhet. Den initiala responsen på de nya marknadskampanjerna för New Skin® är mycket lovande och bidrog till 27% tillväxt[3] i försäljning till konsument.

Vi befinner oss mitt i högsäsongen för Kerasal Nail®, vars marknadsandel ökat till 29 %[4], bland annat tack vare starka försäljningsargument och vässad marknadsföring. Enligt en nyligen publicerad klinisk studie ger Kerasal Nail®/Emtrix® synbar effekt redan efter en veckas behandling, både vid nagelsvamp och nagelpsoriasis. De positiva studieresultaten möjliggör slagkraftiga kampanjer på samtliga marknader framöver och resultaten för nagelpsoriasis är mycket intressanta då det idag saknas behandlingsalternativ för dessa patienter.

Efter förvärven i USA utgör distributörsförsäljningen ca 10 % och en minskande andel av vår totala försäljning. Vi har dock god lönsamhet på dessa marknader och ser en stor långsiktig potential för vår portfölj på marknader utanför USA. I Japan går lanseringen enligt förväntan och antalet återförsäljare utökas. Det är för tidigt att dra några långtgående slutsatser om utvecklingen, men de signaler vi får är positiva. I Kina däremot, begränsar de lokala regelverken effektiv marknadsföring av vår nuvarande produkt och på kort sikt dämpar vi därför förväntningarna. För MOB-015 kvarstår Kina emellertid som en högintressant marknad med betydande potential.

Rekryteringen till de två fas 3-studierna för MOB-015 har dragit ut på tiden och förväntas dröja längre än till årets slut och överskrida tidigare angivet kostnadsestimat något. Vi har vidtagit ett antal åtgärder för att öka rekryteringstakten och vår bedömning är att vi nu är på rätt väg och att konsekvenserna är begränsade. 

Under det andra kvartalet gav vi vår input på den indiska fas 3 ansökan för BUPI till vår partner Cadila Pharmaceuticals, som nu är i slutskedet med att finalisera ansökan.

Jag kommer att vara baserad på vårt kontor i New Jersey, USA under cirka ett år framåt, med regelbunden närvaro på huvudkontoret i Stockholm. Syftet är att under en längre tid få arbeta nära vårt amerikanska team, befintliga och potentiella partners i USA samt kunna intensifiera interaktionen med amerikanska investerare. Det är en fördel att kunna arbeta med kommersialiseringsförberedelser av MOB-015 på plats i USA, som kommer blir den absolut viktigaste marknaden för produkten. Jag ser mycket fram emot detta och de ytterligare möjligheter vi kan skapa för bolaget genom ökad närvaro i USA.


[1] Exklusive reavinst i Q2 2016 om 41,1 MSEK

[2] Försäljningskostnader exklusive avskrivningar på produkträttigheter

[3] Under Q2 2017 jämfört med föregående år, Point of Sale data för de fem största återförsäljarna

[4] Försäljning till slutkonsument i USA för nagelsvampsprodukter, exklusive apotekens egna varumärken, i Multioutlet-butiker (stormarknader och apotekskedjor) under de senaste 52 veckorna fram till 10 juni 2017, enligt SymphonyIRI

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Peter Wolpert, verkställande direktör, tel. 08-522 307 00, peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO, tel. 08-522 307 01, anna.ljung@mobergpharma.se