Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Publicering av fas 2-resultat för BUPI

Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar att resultaten från fas 2-studien med BUPI för smärtlindring vid oral mukosit hos patienter med cancer i huvud- och halsregionen har publicerats i tidskriften Pain Reports.

I början av 2016 offentliggjorde Moberg Pharma de positiva resultaten från en fas 2-studie som visade att BUPI (en patentsökt sugtablett med bupivakain) åstadkom en statistiskt signifikant smärtlindring i munhålan jämfört med standardbehandling. Nu har resultaten publicerats i den vetenskapliga tidskriften Pain Reports och finns tillgängliga online.  

De viktigaste resultaten är:

  • Den primära effektvariabeln, som uppnåddes med hög statistisk signifikans, var smärta i mun eller svalg 60 min efter intag av BUPI jämfört med medelvärdet av smärta under dagen för kontrollgruppen. Gruppen som fick BUPI hade 31 % lägre smärtnivå (p=0,0032). Båda grupperna hade tillgång till gängse smärtbehandling under studien. Kontrollgruppen hade även tillgång till annat lokalt verkande bedövningsmedel för munhålan i form av en lidokaingel.
  • Skillnaden i munnen (svalget exkluderat) var än mer påtaglig, där BUPI reducerade smärtan med 50% jämfört med standardbehandling (p=0,0002).

För publiceringen i sin helhet, se: http://journals.lww.com/painrpts/Abstract/latest/Effect_of_bupivacaine_lozenges_on_oral_mucositis.99956.aspx

Denna information
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 08.00 (CET) den 1 september 2017.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 – 735 71 35, e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO, telefon: 070 – 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, Balmex®, Dermoplast®, New Skin®och Domeboro®. Kerasal Nail®(Emtrix ® Zanmira® eller Nalox™ på många marknader) är det ledande receptfria preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada samt i flera länder i EU och Sydostasien. Bolaget växer organiskt och genom förvärv. Intern produktutveckling fokuserar på innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt i sen klinisk fas, MOB-015 (nagelsvamp, fas 3-studier pågår) samt BUPI (smärtlindring vid oral mukosit, fas 3-förberedelser pågår). Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).