Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma AB delårsrapport januari - september 2017

FRAMGÅNGSRIK SATSNING PÅ NEW SKIN

PERIODEN (JAN-SEPT 2017)

 • Nettoomsättning 348,9 MSEK (244,9)
 • EBITDA 62,4 MSEK (65,9)
 • EBITDA exklusive reavinster*49,4 MSEK (24,7)
 • EBITDA för befintlig produktportfölj 75,2 MSEK
  (76,0)
 • Rörelseresultat (EBIT) 33,5 MSEK (55,1)
 • Resultat efter skatt 1,6 MSEK (35,1)
 • Resultat per aktie efter utspädning 0,09 SEK (2,45)
 • Operativt kassaflöde per aktie 1,40 SEK (-1,64)

TREDJE KVARTALET (JUL-SEPT 2017)

 • Nettoomsättning 108,3 MSEK (104,1)
 • EBITDA 36,0 MSEK (29,0)
 • EBITDA exklusive reavinster* 23,0 MSEK (29,0)
 • EBITDA för befintlig produktportfölj 39,6 MSEK
  (32,6)
 • Rörelseresultat (EBIT) 26,6 MSEK (23,4)
 • Resultat efter skatt 12,3 MSEK (12,8)
 • Resultat per aktie efter utspädning 0,71 SEK (0,89)
 • Operativt kassaflöde per aktie 3,01 SEK (-1,47)

*Exklusive en reavinst om 13 MSEK från avyttringen av Fiber Choice®. Jämförelsesiffrorna exkluderar en reavinst i Q2 2016 om 41,1 MSEK från avyttringen av Jointflex®, Fergon® och Vanquish ®

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • Positiva data från klinisk studie för Kerasal Nail®/Emtrix®
 • Avyttring av Fiber Choice® för 54 MSEK (6,7 MUSD), med en reavinst om 13 MSEK
 • Ledningsgruppen utökades med Torbjörn Wärnheim, chef för Innovation och Utveckling
 • Patent beviljades för BUPI i Kanada

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

 • Patientrekryteringen för MOB-015 förväntas vara slutförd under 2018

VD-KOMMENTAR

Stark utveckling för våra tre största varumärken i USA där satsningen på New Skin har blivit en stor framgång med 17 procent tillväxt under niomånadersperioden. Rekryteringen till Fas 3-studierna för MOB-015 förväntas vara slutförd under sommaren 2018 i Nordamerika och under andra halvåret 2018 för den europeiska studien. Den framgångsrika avyttringen av Fiber Choice frigör resurser och stärker vår kassa.

Högsäsongen för Kerasal Nail® och New Skin® går mot sitt slut och effekterna av årets reklamkampanjer höll i sig långt in i september. Sedan förvärvet av New Skin® har vi lyckats driva stark tillväxt med en ökad försäljning om 17 procent[1] under niomånadersperioden. Den positiva utvecklingen är ett resultat av vårt arbete med att stärka varumärket genom TV-kampanjen ”Mr. Cut” som lanserades i juni och fått stort genomslag, samt utökad distribution på Walgreens och Walmart. För Dermoplast® ser vi fortfarande lagereffekter från övertagandet i samband med förvärvet. Den underliggande efterfrågan från slutkund är stark och vi ser fram emot att under nästa år genomföra en satsning för att driva tillväxt. För bägge dessa varumärken ser vi goda möjligheter att vidareutveckla den digitala marknadsföringen och intresset i sociala medier.

Kerasal Nail® i USA utvecklas starkt, med 17 procent tillväxt i försäljning till konsumenter för niomånadersperioden. Den positiva utvecklingen är ett resultat av framgångsrik marknadsföring och de nya kraftfulla kliniska data som visar på synlig förbättring redan efter en vecka. Vi har också lyckats att ytterligare optimera vårt marknadsföringspaket och våra TV-kampanjer vilket gett resultat både vad gäller tillväxt och marknadsandel längre in på hösten än tidigare år.

Vad gäller distributionsförsäljningen av Kerasal Nail® är intäktsnivåerna lägre än de varit historiskt. Satsningarna i Asien har inte levt upp till våra förväntningar och vi dämpar förväntningarna på regionens bidrag till bolagets intäkter. Lönsamheten är emellertid god och vi ser betydande potential för nästa generations nagelsvampsprodukt, MOB-015, även på dessa marknader.

I augusti avyttrade vi varumärket Fiber Choice® för 54 MSEK (6,7 MUSD) plus lagervärdet med en reavinst om 13 MSEK. I enlighet med vår plan har vi nu framgångsrikt avyttrat bägge de icke-strategiska varumärkena som ingick i förvärvet från Prestige Brands. Genom att renodla produktportföljen frigörs resurser och möjliggör ökat fokus på bolagets större varumärken. Genom avyttringen samt ett starkt operativt kassaflöde under kvartalet stärktes vår kassa väsentligt till 121 MSEK.

Rekryteringen till fas 3-studierna för MOB-015 fortlöper parallellt i Nordamerika och Europa. Vi är dock inte nöjda med utvecklingen i studierna med förseningar och ökade kostnader och har därför påbörjat ett omfattande åtgärdsprogram. Vår nuvarande bedömning är att vi i Nordamerika blir klara med rekryteringen sommaren 2018 och i Europa under andra halvåret 2018, samt att vi kan slutföra bägge studierna utan ytterligare extern finansiering.

Min närvaro i USA skapar nya möjligheter att utöka våra kontaktytor med nya investerare och potentiella samarbetspartners, med några av de största amerikanska aktörerna i närområdet. Jag ser fram emot ett fortsatt spännande år med fortsatt utveckling av bolagets portfölj och nätverk på vår största marknad.

Peter Wolpert, VD Moberg Pharma


[1] Symphony IRI, MULO försäljning (försäljning rapporterad från större återförsäljare i USA) under året fram till 8 oktober 2017

TELEFONKONFERENS
VD Peter Wolpert presenterar rapporten vid en telefonkonferens klockan 15.00 idag, den 13 november 2017. Telefon 08-566 425 08

OM DENNA INFORMATION
Moberg Pharma offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, kl. 08.00 (CET) den 13 november 2017. 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 – 735 71 35, +1 908 432 22 03 (US), e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO, telefon: 070 – 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

För ytterligare information om Moberg Pharmas verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.mobergpharma.se