Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma organiserar om försäljningsverksamheten

Moberg Pharma AB (OMX: MOB) organiserar om försäljningsverksamheten för att bättre spegla bolagets ökade fokus på den nordamerikanska marknaden och för att realisera synergier i verksamheten globalt. En global sälj- och marknadsfunktion etableras och kommer att omfatta både direkt- och distributionsförsäljningen. Nuvarande verksamhetschef i USA, Jeff Vernimb, utses till VP Global Consumer Health.

Direktförsäljningen i Nordamerika står idag för 90 % av bolagets totala intäkter. För att bättre spegla denna utveckling i den kommersiella verksamheten etablerar Moberg Pharma en ny global sälj- och marknadsfunktion som omfattar både direkt- och distributionsförsäljningen. Jeff Vernimb, idag verksamhetschef i USA, blir VP Global Consumer Health med ansvar för bolagets globala försäljning och marknadsföring av receptfria produkter. Under Jeffs ledning har försäljningen i Nordamerika under de tre senaste åren mer än fördubblats till 46 miljoner dollar (tolv månader fram till och med 30 september, 2017).

Genom att samordna ledningen av försäljningsverksamheten globalt förenklas kunskapsöverföring i marknadsfrågor samtidigt som vi främjar synergieffekter vid den fortsatta expansionen av vår OTC-portfölj och förberedelserna inför kommersialiseringen av MOB-015. Som en del av denna förändring lämnar Martin Ingman Moberg Pharma och ledningsgruppen. Martin har under sina nio år hos Moberg Pharma lett arbetet med att etablera bolagets distributionsförsäljning i närmare 40 länder och varit mycket uppskattad av medarbetare och bolagets partners. Den nya försäljningsorganisationen implementeras under vintern och Martin är kvar under övergången.

”Den nya organisationen speglar bättre bolagets ökade fokus på den amerikanska marknaden och förberedelser inför kommersialiseringen av MOB-015 samt möjliggör synergieffekter för den globala försäljningsverksamheten. Jag vill tacka Martin Ingman för hans viktiga insatser för Moberg Pharma och önskar honom lycka till framöver”, säger Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma AB.

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, kl. 13.00 (CET) den 30 november 2017.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Wolpert, VD, telefon: +46 70 735 71 35, +1 908 432 22 03 (US), e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO, telefon: +46 70 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, Balmex®, Dermoplast®, New Skin® och Domeboro®. Kerasal Nail® (Emtrix® Zanmira® eller Nalox™ på många marknader) är det ledande receptfria preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada samt i flera länder i EU och Sydostasien. Bolaget växer organiskt och genom förvärv. Intern produktutveckling fokuserar på innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt i sen klinisk utveckling, MOB-015 (nagelsvamp, fas 3-studier pågår) samt BUPI (smärtlindring vid oral mukosit, fas 3-förberedelser pågår). Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).