Hoppa till huvudinnehåll

Investerare

Moberg Pharmas aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, huvudlistan. Moberg Pharmas mål är att skapa värden och ge en bra avkastning till aktieägarna genom framgångsrik kommersialisering av utvecklingsprojekt. Under 2019 ligger fokus på att avancera företagets fas 3-utvecklingsprogram och kommersialiseringsförberedelser för att maximera värde och skapa framtida tillväxt. Moberg Pharma utnyttjar kassaflödet från avyttringen av den kommersiella verksamheten för inlösen av aktier samtidigt som tillräckligt kapital, inklusive förväntade intäkter, behålls i bolaget för att i första hand investera i de pågående fas 3-studierna för MOB-015.

Aktiekurs 17 Jun 2013 14:30
33.90 kr
1.19 %

Kalender/presentationer

Nästa kalenderhändelse: 2019-10-30 Årsstämma för Moberg Pharma

Kontakt Investor
relations:

Peter Wolpert, Arbetande Ordförande och grundare
Tel: 08 522 307 08
Email: peter.wolpert@mobergpharma.se
 

IR Kontakt: Anna Ljung, VD
Tel: 08-522 307 01
Email: anna.ljung@mobergpharma.se

Prenumerera

Få senaste pressmeddelanden och rapporter.