Hoppa till huvudinnehåll

Ledning

ANNA LJUNG

VD, civilekonom.

Född 1980. Verksam i bolaget sedan 2006. Anna Ljung har totalt mer än 15 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin också som CFO i andra biotechbolag som Athera Biotechnologies AB och Lipopetide AB samt som oberoende konsult inom teknologilicensiering. Hon är även styrelseledamot i Saniona AB och ADDvise Group AB (publ).

Aktieinnehav: 7 379 aktier och 450 000 prestationsaktierätter som kan berättiga maximalt potentiellt 136 510 aktier.

.

ANDERS BRÖIJERSÉN

Chief Medical Officer

Född 1964. Verksam i bolaget sedan 2023. Anders Bröijersén är disputerad läkare med specialistkompetens inom invärtesmedicin. Anders har mer än 15 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin med ledande befattningar inom Medical Affairs, klinisk läkemedelsutveckling samt läkemedelssäkerhet i bolag som Sobi, Boehringer-Ingelheim, MSD och InDex Pharmaceuticals.  

Aktieinnehav: 8 aktier och 30 000 prestationsaktierätter som kan berättiga maximalt potentiellt 30 000 aktier.

ANNICA MAGNUSSON

Senior Director Regulatory Affairs

Född 1963. Verksam i bolaget sedan 2013. Annica Magnusson är apotekare med mer än 20 års erfarenhet av internationellt arbete inom läkemedelsindustrin och Regulatory Affairs på bland annat AstraZeneca. Har arbetat med utveckling och registrering av läkemedel, vacciner och medicintekniska produkter i EU, USA, Japan med flera marknader.

Aktieinnehav: 873 aktier och 430 000 prestationsaktierätter som kan berättiga maximalt potentiellt 116 510 aktier.

MARK BEVERIDGE

Vice President Finance

B. Com, GradDipCA. Född 1978. Verksam i företaget sedan 2015. Mark Beveridge har mer än 15 års erfarenhet som rådgivare inom redovisning, försäkring och revision, främst från Crowe Horwath och Visma Services. Mark har även arbetat som oberoende konsult inom ekonomistyrning, transaktionsrådgivning och implementering av affärssystem. Mark är styrelseledamot i Loaded Dice AB och CFO för OncoZenge AB.

Aktieinnehav: 15 537 aktier och 430 000 prestationsaktierätter som kan berättiga maximalt potentiellt 116 510 aktier.

JESPER LIND

Head of Supply

Född 1960. Verksam i bolaget sedan 2022. Jesper är Civilingenjör i Kemiteknik från KTH i Stockholm och Sydney University i Australien. Jesper har 35 års erfarenhet av Life Science varav 30 års erfarenhet av globalt arbete inom läkemedelsindustrin. Inriktningen har främst varit Produktion, Supply, Supply Chain, Inköp, External sourcing, Nyproduktintroduktion och Produktutveckling. Jesper har mångårig erfarenhet av globalt tvärfunktionellt ledarskap på ledningsgruppsnivå och har drivit omfattande förändringsarbete baserat på Lean. Jesper har arbetat på Orexo, AstraZeneca, Astra, och Pharmacia och är styrelseledamot och verkställande direktör i Jeli AB.

Aktieinnehav: 0 aktier och 0 prestationsaktierätter

AGNETA LARHED

Vice President Pharmaceutical Innovation & Development

Född 1964. Dr. Larhed har bred erfarenhet av produktutveckling, regulatoriska frågor och kvalitet inom läkemedelsindustrin. Hon har haft ledande befattningar inom läkemedelsindustrin och regulatoriska myndigheter, bland annat på Läkemedelsverket, Orexo och Q-Med. Dr. Larhed är apotekare med doktorsexamen i farmaci från Uppsala universitet samt senior konsult i och medgrundare av RegSmart Life Science AB. Styrelseledamot i RegFile AB.

Aktieinnehav: 0 aktier och 85 000 prestationsaktierätter som kan berättiga maximalt potentiellt 25 823 aktier.

 

 

Aktuellt aktieinnehav uppdateras för nuvarande ej automatiskt. Insiderpersoner har ej längre någon skyldighet att rapportera detta. Enligt krav från regelverket så ska uppgifterna uppdateras minst 1 gång/år.