Hoppa till huvudinnehåll

Ledning

ANNA LJUNG

VD, civilekonom.

Född 1980. Verksam i bolaget sedan 2006. Anna Ljung har totalt mer än 20 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin också som CFO i andra biotechbolag som Athera Biotechnologies AB och Lipopetide AB samt som oberoende konsult inom teknologilicensiering. Anna är styrelseordförande i Biosergen AB och styrelseledamot i Saniona AB samt ADDvise Group AB (publ).

Aktieinnehav: 33 955 aktier och 388 264 prestationsaktierätter som kan berättiga maximalt potentiellt 314 799 aktier.

.

ANDERS BRÖIJERSÉN

Chief Medical Officer

Född 1964. Verksam i bolaget sedan 2023. Anders Bröijersén är disputerad läkare med specialistkompetens inom invärtesmedicin. Anders har mer än 15 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin med ledande befattningar inom Medical Affairs, klinisk läkemedelsutveckling samt läkemedelssäkerhet i bolag som Sobi, Boehringer-Ingelheim, MSD och InDex Pharmaceuticals.  

Aktieinnehav: 2 538 aktier och 112 958 prestationsaktierätter som kan berättiga maximalt potentiellt 148 079 aktier.

ANNICA MAGNUSSON

Senior Director Regulatory Affairs

Född 1963. Verksam i bolaget sedan 2013. Annica Magnusson är apotekare med mer än 20 års erfarenhet av internationellt arbete inom läkemedelsindustrin och Regulatory Affairs på bland annat AstraZeneca. Har arbetat med utveckling och registrering av läkemedel, vacciner och medicintekniska produkter i EU, USA, Japan med flera marknader.

Aktieinnehav: 10 795 aktier och 312 958 prestationsaktierätter som kan berättiga maximalt potentiellt 216 079 aktier.

MARK BEVERIDGE

Vice President Finance

B. Com, GradDipCA. Född 1978. Verksam i företaget sedan 2015. Mark Beveridge har mer än 15 års erfarenhet som rådgivare inom redovisning, försäkring och revision, främst från Crowe Horwath och Visma Services. Mark har även arbetat som oberoende konsult inom ekonomistyrning, transaktionsrådgivning och implementering av affärssystem. Mark är styrelseledamot i Loaded Dice AB.

Aktieinnehav: 53 080 aktier och 312 958 prestationsaktierätter som kan berättiga maximalt potentiellt 216 079 aktier.

CHRISTINA ERIXON

Head of Pharmaceutical Development & Operations


Född 1970. Dr Erixon har bred erfarenhet av utveckling, regulatoriska frågor och farmaceutisk kvalitet inom läkemedelsindustrin. Hon har haft ledande befattningar inom läkemedelsindustrin och regulatoriska myndigheter, bland annat som chef inom kliniska prövningar på Läkemedelsverket, senior produktutvecklare på Astra Zeneca, affärsansvarig och sektionschef för Farmaceutisk Utveckling på APL och kommer närmast från SDS Life Science som chef för Drug Development. Dr. Erixon är apotekare med doktorsexamen i farmaci från Uppsala universitet.

Aktieinnehav: 0 aktier och 82 958 prestationsaktierätter som kan berättiga maximalt potentiellt 100 379 aktier.

ROBERT EHRL

Head of Supply

Född 1967. Verksam i bolaget sedan 2023. Robert Ehrl är disputerad organisk kemist med över 20 års bred erfarenhet inom läkemedelsindustrin. Robert har haft ledande befattningar på AstraZeneca och Valneva Sweden AB, främst inom processutveckling, supply och tillverkning. Han har arbetat med både små molekyl- som biologiska läkemedel/vaccin, från API till färdigpackad produkt.  

Aktieinnehav: 0 aktier och 82 958 prestationsaktierätter som kan berättiga maximalt potentiellt 100 379 aktier.

Aktuellt aktieinnehav uppdateras för nuvarande ej automatiskt. Insiderpersoner har ej längre någon skyldighet att rapportera detta. Enligt krav från regelverket så ska uppgifterna uppdateras minst 1 gång/år.