Hoppa till huvudinnehåll

OM MOBERG PHARMA OCH MOB-015

Moberg Pharmas målsättning är att göra MOB-015 till det ledande behandlingsalternativet för nagelsvamp globalt samt att bygga ett specialistläkemedelsföretag med egen försäljning i USA och försäljning via partners på övriga marknader. Med MOB-015 som ankare avser bolaget att utöka produktportföljen med ytterligare egenutvecklade och förvärvade produkter inom närliggande områden.

MOB-015 är nästa generations nagelsvampsbehandling och den höga svampdödande effekten visad i kliniska fas 3-studier med fler än 800 patienter indikerar att produkten har potential att bli den framtida marknadsledaren inom nagelsvamp. Moberg Pharma har tecknat licensavtal med partners i Europa, Kanada, Sydkorea och Israel för MOB-015. Försäljningspotentialen för MOB-015 uppskattas till 250–500 MUSD årligen.